Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LUMARS

LUMARS är ett samarbetsorgan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet och Högskolan i Kristianstad.

Organisationsschema LUMARS

Representanter i LUMARS:

 • Rektor, Lunds universitet
 • Dekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Prodekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Representant för universitetsledningen, Lunds universitet
 • Kanslichef, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Regiondirektör, Region Skåne
 • Forskningschef, Region Skåne
 • Forskningschef, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
 • Näringslivschef, Region Skåne
 • Personaldirektör, Region Skåne
 • Rektor, Malmö universitet
 • Rektor, Högskolan i Kristianstad

Underställda grupper 

Under LUMARS finns ett antal grupper som jobbar med specifika frågor: ALF-ledningsgruppen, utbildningsgruppen, infrastrukturgruppen samt innovationsgruppen.

ALF-ledningsgruppen

För utbildning och forskning som omfattas av ALF-avtalet (fd LSUS).

Representanter i ALF-gruppen:

 • Dekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Prodekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Vicedekaner, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Representant för rektor, Lunds universitet
 • Forskningschef, Region Skåne
 • Två representanter för Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
 • En representant för Skånevård Sund, Region Skåne
 • En representant för Skånevård Kryh, Region Skåne
 • En representant för Medicinsk service, Region Skåne

Två beredningsgrupper bereder ärenden åt ALF-ledningsgrupp, GU beredningsgrupp samt FO beredningsgrupp.


Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppens sammansättning och uppgift utgår från samverkansmodell enligt ramavtalet VFU för perioden 2014-01-01—2016-12-31, se bilaga i:

Minnesanteckningar LUMARS 13 mars 2014 (pdf 2,4 MB)


Infrastrukturgruppen

Representanter i infrastrukturgruppen:

 • Prodekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • En vicedekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Representant för rektor, Lunds universitet
 • Representant för LU-byggnad vid Lunds universitet
 • Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
 • Divisionschef, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
 • En representant för Medicinsk service, Region Skåne
 • Fastighetsutvecklingschef, Region Skåne

Innovationsgruppen

Representanter i innovationsgruppen:

 • Näringslivschef, Region Skåne
 • Sektionschef forskning, samverkan och innovation, Lunds universitet
 • Chef innovation och utveckling, Malmö universitet

Därutöver ska följande enheter med anknytning till respektive parts organisation vara representerade i innovationsgruppen:

 • Från Region Skåne: Innovator, Teknopol, Sydsvensk Entreprenörsfond, Almi
 • Från Lunds universitet: LUIS, LU Open, Forskningsservice, Innovationskontor Syd
 • Från Malmö universitet: Enheten för Innovation

  

Sidansvarig:

Kommande möten

20 november 2019, kl 16-18.

Kontakt

Mattias Brattström, kanslichef

Tel 046-222 72 15, mattias [dot] brattstrom [at] med [dot] lu [dot] se

 

Region Skånes logotyp

Lunds universitets logotyp

Malmö universitets logotyp

Logotyp för Högskolan i Kristianstad