Sandblomdagen

Sandblomdagen är ett årligt evenemang där medicinare och humanister möts!

Sandblomdagen 2020 är inställd. Nästa Sandblomdag är planerad till torsdagen den 28 oktober 2021 med tema: Att åldras.


Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (länk till hemsida) och Medicinska fakulteten

 

Professor Philip Sandblom

Philip Sandblom

Professor Philip Sandblom, framstående kirurg och Lunds universitets rektor 1957-68, kombinerade sitt stora konstintresse med medicinsk forskning. Han studerade bland annat sambandet mellan sjukdom och konstnärligt skapande.

Efter pensioneringen fortsatte Philip Sandblom att arbeta som läkare och forskare i San Diego i USA och i Lausanne i Schweiz, där han även bosatte sig. Han avled i Lausanne vid 97 års ålder. Hans änka Grace Sandblom har skapat en särskild fond för årliga föreläsningar på hans födelsedag, kring temat "Humaniora och medicin". Detta program ges vid Medicinska fakulteten.

Läs mer om Philip Sandblom (1903-2001) och hans gärningar