Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kulturnatten 2019

Program Kulturnatten 2019

CULTURE NIGHT (ENGLISH TRANSLATION)


Öppet hus - Hur funkar människokroppen?


TID: 21 september 11:30 – 16:30 
PLATS: Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19

Välkomna till Medicinska fakulteten och ta reda på hur människokroppen fungerar. Vi har öppet från 11:30 till 16:30 med öppet hus med prova-på-stationer, föreläsningar och musik.

 • Hur fungerar en ambulans och vem arbetar i den? Stationen öppnar kl. 12
 • Ta med din sjuka nalle och få den undersökt
 • Röntgenrummet – vad händer när du ligger stilla under en röntgenundersökning
 • Bakterier – din bästa vän eller värsta fiende?
 • Hur fungerar vår balans? Vad händer när ett av dina sinnen försvinner? Kom och utforska din balans och hur olika sinnen interageras för att du ska kunna upprätthålla den! 
 • Urskilja färg och form - Hur går det med en handskada? Prova-på-station där man får känna på material med och utan handskar
 • Känn igen en akutsituation - Lär dig om hjärt- och lungräddning, en kunskap som kan rädda liv.
 • Frågesport - 10 frågor om människans språk
 • Musik på gården med ”The Sepsis Trio”!

Föreläsning - Medicinska myter och Hollywoodmedicin

 

TID: lördag 21 september 13:00 - 13:30
PLATS: Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19

Vad är sanning och vad är myter? Lyssna på Johan Anderssons, universitetslektor vid Medicinska fakulteten, föreläsning om medicinska myter och medicin som den framställs i filmer.


Föreläsning - Varför är det så svårt att äta rätt? Kan det bli enklare?

 

TID: lördag 21 september 14:00 - 14:30
PLATS: Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19

Vad är nyttigt och vad blir du sjuk av? Forskningsrapporterna duggar tätt och hur man än gör så blir det fel. Louise Brunkwall, näringsfysiolog vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet försöker reda ut begreppen.


Föreläsning - Hur kan immunförsvaret styras för att bota cancer?

 

TID: lördag 21 september 15:00 - 15:30
PLATS: Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19

Hur har genombrottet inom immunonkologi som belönades med 2018 års Nobelpris i medicin förändrat cancerbehandlingarna idag och vad kan vi hoppas på för framtiden?

Föreläsningen kommer ge svar på hur förra årets Nobelprisen i kemi och medicin har förbättrat möjligheterna att behandla cancerpatienter idag och vad vi kan hoppas på för framtiden. Föredragshållare är Per Norlén som är VD på Alligator Bioscience i Lund. Ett företag som har flera biologiska läkemedel inom immunterapi i klinisk fas. Föreläsningen ges inom ramen för det EU sponsrade doktorandprogrammet CanFaster (canfaster.se) som bedrivs i samarbete mellan flera fakulteter på Lunds Universitet där CREATE Health är värd. Studenter från programmet kommer finnas på plats med postrar för att berätta om sin forskning i samband med kaffe/kaka som det bjuds på efter föreläsningen. LMK stiftelsen i Lund sponsrar arrangemanget.

Läs mer om CanFaster programmet eller Nobelprisen här:

 

 

IN ENGLISH

Programme for Culture Night

On 21 September, the Faculty of Medicine will organise a number of activities both large and small during Culture Night. We will have quizzes, lectures, visitor participation activities and much more. Though event is in Swedish, all speakers can enjoy our visitor participation activities. Welcome! 


Open house - How does the human body work?
TIME: 11:30 – 16:30 
PLACE: Biomedical Centre, Sölvegatan 19

The Faculty of Medicine welcomes you to explore how the human body works. We will be open from 11:30 to 16:30 with an open house and visitor participation activities, lectures and music.

 • See how an ambulance works and who works inside one
 • Bring your sick teddy bear and have it examined
 • The X-ray room – What is going on while you are being x-rayed?
 • Bacteria – Your best friend or worst enemy?
 • How does our sense of balance work? What happens when you lose one of your senses? Come and explore your balance and see how different senses interact so you can keep it! 
 • Crafts rehabilitation
 • Quiz - 10 questions about human language
 • Music in the courtyard with “The Sepsis Trio”!

Lecture - Medical myths and Hollywood medicine

TIME: Saturday 21 September 13:00 - 13:30
PLACE: Biomedical Centre, Sölvegatan 19

What is true and what is myth? Listen to Johan Andersson, senior lecturer at the Faculty of Medicine, as he lectures about medical myths and how medicine is portrayed in the movies.


Lecture - Why is it so difficult to eat right? Could it be made simpler?

TIME: Saturday 21 September 14:00 - 14:30
PLACE: Biomedical Centre, Sölvegatan 19

What is healthy and what makes you sick? With a constant stream of new research reports, it seems that no matter what you do, you are doing something wrong. Louise Brunkwall, nutritionist at the Faculty of Medicine, Lund University tries to get to the bottom of things.


Lecture - How can the immune system be controlled to cure cancer?

TIME: Saturday 21 September 15:00 - 15:30
PLACE: Biomedical Centre, Sölvegatan 19

Has the breakthrough in immunoncology, which was awarded the Nobel Prize in Medicine in 2018, changed the current cancer treatments and what can we hope for going forward?

This lecture will answer how last year’s Nobel Prize in Chemistry and Medicine has improved the chances of treating today’s cancer patients and what we might hope for in the future. The lecturer is Per Norlén, CEO of Alligator Bioscience in Lund. A company with several biological immunotherapy drugs currently in the clinical phase. The lecture is given within the framework of the EU-financed PhD programme CanFaster (canfaster.se), which is being conducted as a collaboration between multiple faculties at Lund University, where CREATE Health is the host. Students from the programme will be in attendance with posters to tell you about their research while you are enjoying your complementary coffee/cake after the lecture. The LMK Foundation in Lund is sponsoring the event.

You can read more about the CanFaster programme or the Nobel Prizes here: