Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hälsovetenskapens dag – i pandemins spår

12 oktober 2022 - 13.30-15.30

Program


13.30 - Välkommen
Agneta Malmgren Fänge, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper. Eva Ekvall Hansson, professor, moderator.

13.40 - Pandemins spår inom sjukvården  


Vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av arbetsmiljö och lärande
under covid-19-pandemin i fyra europeiska länder

Agneta Malmgren Fänge, docent, universitetslektor. Connie Lethin, docent, universitetslektor.

Psykosociala upplevelser hos sjukhusbaserade sjuksköterskor i frontlinjen
under covid-19-pandemin 

Cecily Hongxuan Xu, MSc.

Snabbspår till ny kunskap för fysioterapeuter och arbetsterapeuter under covid-19-pandemin
Anne Sundén, programdirektör, leg. sjukgymnast. Sofia Hagel, chefsfysioterapeut, Dr. med. vet.

Frågor 

14.10 - Hur påverkade restriktionerna oss?  


Barns beskrivningar av pandemins restriktioner – ett globalt perspektiv
Angela Afua Quaye, doktorand.

Upplevd förändring av fysiska aktivitetsvanor och livstillfredställelse under första vågen av covid-19-pandemin
Frida Eek, docent, leg sjukgymnast. Catharina Sjödahl Hammarlund, docent, universitetslektor.

Frågor 

Erfarenheter av att plötsligt tillhöra en riskgrupp under covid-19 pandemin
Gunilla Carlsson, docent, leg. arbetsterapeut. Jenny Ericsson, kandidatexamen, leg. arbetsterapeut. Louise Hägg, kandidatexamen, leg. arbetsterapeut.

Att mäta aktivt åldrande under covid-19 pandemin
Magnus Zingmark, med. dr, leg. arbetsterapeut.

Frågor 

14.50 - Livet efter covid-19


Konsekvenser av långtidscovid
Eva Ekvall Hansson, professor, leg. fysioterapeut. Kjerstin Stigmar, docent, leg. sjukgymnast.

Frågor 

15.05 - Summering
Eva Ekvall Hansson, professor, moderator.


15.10 - Fika och mingel med forskarna  
Dagen avslutas 15.30