Tidigare år: Vetenskapsluncher

Här kan du se filmer och ta del av de senaste årens vetenskapsluncher. Länkarna går till Youtube.com om inget annat anges.

Vetenskapsluncher 2018 och 2019

Vetenskapsluncher 2017

Vetenskapsluncher 2016

Vetenskapsluncher 2015

Crafoords vetenskapsluncher

Crafoords vetenskapsluncher är en serie lunchföreläsningar om spännande  forskning!

Arrangörerna för vetenskapsluncherna är Lunds universitets och Crafoordska stiftelsen. Alla forskare som deltar får under året forskningsanslag från Crafoordska stiftelsen.