Crafoords vetenskapsluncher

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar om spännande forskning som fått forskningsanslag från Crafoordska stiftelsen. Vetenskapsluncherna  är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. Platsen för föreläsningarna är från och med 2018 i atriumgården på Lunds stadsbibliotek.

Programmet för Crafoords vetenskapsluncher våren 2020 (länk till lu.se)

 

Scen med föreläsare, Isabel Drake, och publik i förgrunden.
Vetenskapslunch 29 mars 2017 med Isabel Drake, forskare i epidemiologi.
Vetenskapslunch 29 mars 2017 med Isabel Drake, forskare i epidemiologi.

Kontakt

Johanna Sandahl
Kommunikationschef
E-post: johanna [dot] sandahl [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46-222 31 78