Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Almedalsveckan

En mix av Lunds och Visbys stadsmiljöer. Montage.

5 juli 2022

Jämlik vård – inte lika för alla

Ju mer vi lär oss hur människor fungerar, från cellnivå till individnivå, inser vi att behandling av sjukdomar behöver anpassas till individens förutsättningar, så kallad precisionsmedicin. Hur kan denna vård göras tillgänglig för alla som behöver den? Vilka behandlingar ska vi satsa på? Och har vi råd?

Historiskt har vi tagit fram medicinska behandlingar där den gemensamma nämnaren har varit vilken sjukdom eller del av kroppen man behandlar. Forskning har visat att detta inte är bästa sättet att uppnå goda behandlings-resultat. I stället behöver vi sätta individen, med sina unika förutsättningar, i fokus.

I primärvården finns en växande insikt om vikten av att se till hela patienten för att välja den behandling som hjälper bäst. Forskningen inom precisionsmedicin ger större och större möjligheter att individanpassa vården. Men många undersökningar och behandlingar är dyra och kräver speciell utrustning, vilket gör att många patienter inte får tillgång till dem.

Hur ska chefer och politiker kunna välja vad man ska bekosta? Och hur kan vårdpersonalen utbildas för att hantera ny avancerad diagnostik och behandling? Panelsamtalet ingår i Lunds universitets program på temat demokrati under Almedalsveckan.

Medverkande: 

  • Anna Falk, professor Neurala stamceller, Medicinska fakulteten
  • David Gisselsson-Nord, professor Molekylär patologi, Medicinska fakulteten
  • Jan Lexell, professor Rehabiliteringsmedicin, Medicinska fakulteten
  • Lisa Kirsebom, moderator
Tre porträtt på talare. Foto.
Panelsamtalets deltagare: David Gisselsson-Nord, Anna Falk, Jan Lexell.

Tid: 10.00 - 11.00

Mer om evenemanget: Jämlik vård – inte för alla (almedalsveckans webbplats)

Evenemanget ingår i temat "Vem väljer i vården med två andra relaterade punkter innan Medicinska fakultetens. Se dessa och hela Lunds universitets program på Lunds universitets webbplats.

2021

2021 genomfördes Almedalsveckan i digitalt format. Medicinska fakulteten arrangerade i år en paneldebatt om antibiotikaresistens - sett ur ett medicinskt och samhälleligt perspektiv.

Deltagare:

  • Adam Linder, Infektionsläkare och forskare, Lunds universitet
  • Pontus Nordenfelt, Forskare inom infektion och immunologi, Lund universitet
  • Henrik Loodin, Forskare inom sociologi, Lunds universitet
  • Gisela Otto, Infektionsläkare och ordförande, Strama, Skåne
  • Lisa Kirsebom, Moderator

Se gärna inspelningar från tidigare års seminarium.