Almedalsveckan

På grund av covid-19 kunde Almedalsveckan inte genomföras 2020. Medicinska fakulteten deltog därför i #iställetföralmedalen

Mer information om  Medicinska fakultetens program vid #iställetföralmedalen

Se gärna inspelningar från tidigare års seminarium.

Bildcollage universitetshuset och bebyggelse i Visby