Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Bundy Academy’s styrelse

Bundy Academy’s styrelse, från vänster: Palle Petersen, Stefan Jovinge, Mårten Rosenqvist, Margaretha Grind Bundy, Gunnar Gouras, Björn Beermann och Gunnar Olsson.
Bundy Academy’s styrelse, från vänster: Palle Petersen, Stefan Jovinge, Mårten Rosenqvist, Margaretha Grind Bundy, Gunnar Gouras, Björn Beermann och Gunnar Olsson.

Ordförande

Margaretha Grind Bundy
Med dr. FRSM, FRCPM (distinction)

Leg läkare. Specialistkompetens inom  invärtes medicin disputerade 1978 med en av avhandling om ett vätskeutdrivande läkemedelsfarmakokinetik och farmkodynamik på Serafimerlasartettet, Karolinska Institutet. Mellan åren 1980 och 2009 arbetade hon inom Astra Zeneca-gruppen som medicinskt ansvarig för Fas 1- IV prövningar inom Astra Zenecaa alla indikationsområde, dock främst kardiologiska preparat. Under 14 år  tjänstgjorde hon i England, där hon även erhöll ett Fellowship ’by distinction’ vid Royal Collage of Physicians, UK.

Styrelsemedlemmar

Björn Beermann
Professor emeritus
Stockholm

Leg Läkare. Specialist i invärtes medicin. Disputerade 1972 med en avhandling om digitalisglykosider på Serafimerlasarettet. Hans forskning inriktades därefter främst på olika klinisk farmakologiska områden som farmakokinetik och -dynamik samt epidemiologi. Björn var verksam som professor och enhetschef på Läkemedelsverket 1987-2012.

Gunnar Gouras
Professor, Neurologi
Lund

Gunnar är vår amerikanske medarbetare i gruppen Han är professor och chef för den experimentella demensforskningen vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Han fullgjorde  sin neurologutbildning vid Harvard och post doc åren vid John Hopkins, Cornell och Rockefeller universiteten. Hans  kliniska expertområde är minnesrubbningar men han fokuserar främst på de molekylära mekanismerna inom Alzheimers sjukdom för att försöka medverka till mer effektiva behandlingsmetoder. Innan Gunnar kom till Lund var han professor i neurologi och neuroscience vid Cornell Universitetet/New York Presbyterian Hospital i New York

Stefan Jovinge
Professor, Kardiologi
Michigan, USA

Leg läkare. Specialist i kardiologi. Disputerade 1997 vid Karolinska Institutet. Han tjänstgjorde därefter som Research Fellow vid Cedars-Sinai Hospital UCLA 1997-1999. Stefan var medicinsk chef på hjärtintensiven Lunds  universitetssjukhus 2008-2012. Sedan december 2013  arbetar han som kardiolog och medicinsk chef och professor vid  Fredrik Meijer Heart and Vascular Institute. USA. Stefan är även Professor vid flera amerikanska universitet bl.a. innehar han en sådan vid Cardiovascular Institute, Stanford University.

Gunnar Olsson
Professor
Göteborg

Leg. Läkare. Specialistkompetens inom kardiologi och intermedicin. Docentur i kardiologi vid Karolinska Institutet sedan 1986. Adjungerad professor 1998-2010 inom Cardiovascular läkemedelsforskning. Medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet sedan 2004.
Anställd I AstraZeneca i 25 år. Varit medlem av Research Management Team for Cardiovascular & Gastrointestinal therapy areas inom Global R&D i AstraZeneca under 22 år, varav 10 år som Leader/Chairman.
Styrelsemedlem eller rådgivare i företag inom Pharmaceuticals/Biotech området.

Palle Petersen
DMSc, MD, FCCP, Neurologi
Köpenhamn

Palle är vår danske medarbetare. Leg Läkare. Specialist i neurologi. 1990 DMSc. 2001 FCCP. Deltog bl.a. i AFASAK 1 (1985-88) och AFASAK 2 studierna, den senare som senior adviser. Den första studien var den första studien att påvisa betydelsen av antikoagulantia för att förebygga stroke hos patienter vid förmaksflimmer.
Chef för Neurologkliniken, Universitetssjukhuset, Rigshospitalet, Köpenhamn mellan åren 2003 och 2015. Därefter arbetar Palle nu som överläkare i neurologi vid samma sjukhus. Mer än 100 publikationer.

Mårten Rosenqvist
Professor, Kardiologi
Stockholm

Leg Läkare. Specialist i invärtes medicin och kardiologi. Disputerade 1983, docent vid Karolinska Institutet 1985. Gästforskare University of California San Francisco 1988-89. Ansvarig för arytmiverksamheten, Karolinska sjukhuset. Global Director R&D Cardiovascular Pharmacia & Upjohn 1997-2001. 2001 Professor vid KI, verksam vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Förste Livmedicus sedan 2006.
Mårtens forskning har varit inriktad på pacemakerbehandling, ablatio av arytmier, förmaksflimmer och hjärtstopp utanför sjukhus. Mer än 200 publikationer.

Ekonomisk förvaltning

Sektionen Ekonomi
Stiftelseförvaltningen vid Lunds universitet

Sidansvarig:

Bundy Adademy logo

Stiftelsens kansli

Ella Stensson
Telefon +46 46 222 30 18
ella [dot] stensson [at] med [dot] lu [dot] se