Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kort presentation av Eric K. Fernström

Skeppsredaren, Med.dr h.c. Eric K. Fernström föddes i Karlshamn den 4 juli 1901. Han var son till ingenjör Alfred Kofoed Fernström, en dynamisk och framgångsrik företagsledare och hans hustru Emma, född Hammar.

Efter studier i såväl Sverige som utlandet grundade han bl.a. Fernström-rederierna, där han också var huvudman och ledde företaget med stor framgång. Redan från unga år var han verkställande direktör i A.K. Fernströms Granitindustrier (AKF) i Blekinge, som grundades av fadern i Karlshamn. Under Dr. Fernströms skickliga ledarskap blev AKF-organisationen en av de mest betydande inom sitt område med export över hela världen. AKF-graniten – den s.k. ädelgraniten diabas och diorit i flera färger – ingår som fasadbeklädnad i ett flertal av världens mest kända byggnader och monument. Som exempel kan nämnas Empire State Building i New York och USA:s största och mest berömda krigsmomument U.S. Marine Corps War Memorial i Washington D.C.

År 1978 bildades Eric K. Fernströms Stiftelse för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen dela ut penningpriser till forskare, som gjort särskilt framstående insatser inom de medicinska vetenskaper, samt att lämna bidrag till internationella vetenskapliga symposier. Här bör nämnas att Dr. Fernström speciellt önskade stimulera yngre forskare.

Efter uppnådd pensionsålder flyttade Dr. Fernström till Schweiz, där han var bosatt fram till sin bortgång den 6 juni 1985. Stiftelsen leds numera av framlidne Dr. Fernströms dotter, civilekonom Med.dr h.c. Elisabeth Edholm Fernström.

Porträtt Eric K. Fernström. Foto.

Med.Dr.h.c. Eric K. Fernström