Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pristagare Bundy Academy 2018

Bundy Academy-priserna delades ut

Igår delades för femte gången Bundy Academy-priserna ut till unga medicinforskare. Syskonen Eva och Göran Bundy inrättade en stiftelse för till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet, specifikt inom områdena neurologi och kardiologi. Årets pristagare är Teresa Ullberg och Ruben Smith inom neurologi, och Arash Mokhtari, inom kardiologi.

Teresa Ullberg

Teresa Ullberg är strokeforskare och studerar det som händer med patienter efter en stroke. I en studie som påbörjats under våren undersöker hon en strukturerad modell för uppföljning och långsiktigt omhändertagande av strokepatienter efter den akuta strokevården. Studien baseras på patienter som skrivs ut till hemmet från Skånes universitetssjukhus i Malmö. Målet är ökad livskvalitet efter stroke.

Ruben Smith

Ruben Smith, läkare och forskare inom klinisk minnesforskning kommer att använda PET-kameraundersökningar för studier av olika biomarkörer som är associerade med neurodegenerativa sjukdomar i hjärnan. Projektet är en del av den så kallade Biofinder-studien som försöker hitta nya metoder för tidigare och mer exakt diagnostisering neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. 

Arash Mokhtari

Arash Mokhtari, studerar akuta koronara syndrom (AKS), det vill säga hjärninfarkt och instabil angina. Bröstsmärta är en mycket vanlig orsak till besök på akutmottagningarna. Men det är endast 25% av alla som läggs in för misstänkt AKS som faktiskt har AKS.  Målet är att hitta ett patientsäkert och effektivt sätt att diagnostisera AKS för att kunna korta vårdtiden på akutmottagningarna och låta fler patienter åka hem. Arash Mokhtari ska utvärdera ett nytt protokoll för att mäta halten av troponin i blodet. Nivåerna av troponin är nämligen förhöjda i blodet vid hjärtskada.

Text: Johanna Sandahl