Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pristagare Bundy Academy 2017

Hjärt-kärl- och Parkinsonforskning får anslag

Kopplingen mellan diabetes och hjärtsjukdom samt Parkinsons sjukdom. Det är de områden som studeras av två unga medicinska forskare som fått pengar av Bundy Academy.

Stiftelsen Bundy Academy har startats av syskonen Eva och Göran Bundy, som donerat 10 miljoner kr till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet. Ytterligare 50 miljoner har testamenterats till stiftelsen. Årets pristagare heter Sara Hall och Robert Jablonowski och de får var och en 400 000 kr.

Parkinsons sjukdom beskrevs för första gången för 200 år sedan av James Parkinson. Trots detta diagnostiseras sjukdomen fortfarande genom att en läkare studerar och undersöker patientens symptom. Det finns idag inga laboratorieprover eller andra undersökningar som kan svara på frågan om man har Parkinson.

Sara Hall

Sara Hall försöker hitta nya sätt att tidigare diagnostisera sjukdomen och även få mer information om sjukdomens prognos. Detta görs genom att mäta så kallade biomarkörer i blod och ryggmärgsvätska.

- Min förhoppning är att detta kan bidra till att patienter får rätt behandling tidigt i förloppet. Detta kommer att bli särskilt viktigt vid framtidens sjukdomsmodifierande behandlingar då behandling bör sättas in så tidigt som möjligt, redan innan irreversibel skada har inträffat, säger Sara Hall.

Robert Jablonowski

Robert Jablonowski studerar hjärtats funktion och struktur hos patienter med diabetes med hjälp av magnetkamerateknik (MR).

Både typ 1 och typ 2 diabetes ökar i världen och båda är förknippade med en förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom. Det finns ett behov att undersöka vilka patienter som drabbas av småkärlssjuka och strukturella förändringar i hjärtat och om det finns en koppling till blodsockernivåer i blodet.

- Småkärlssjuka i hjärtat tillhör de farligaste tecknen på begynnande hjärtsjukdom och upptäcks inte med sedvanliga undersökningar förrän sjukdomen har gått långt. Jag kommer med hjälp av ny magnetkamerateknik att undersöka patienter med diabetes för att på så sätt tidigt kunna avslöja tecken på småkärlssjuka i hjärtat, säger Robert Jablonowski.

Text: Johanna Sandahl