Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Avdelningen för forsknings- och ledningsstöd

Avdelningen för forsknings- och ledningsstöd ska ge fakultetsledningen ett allmänt kvalificerat administrativt stöd i lednings-, berednings- och beslutsprocesser.

Avdelningen har ett övergripande ansvar för att vägleda uppgifter och frågeställningar från fakultetsledning, prefekter, universitetsledning m.fl. till rätt funktion vid kansliet. 

Forskarutbildningen och dess kansli är placerat inom avdelningen samt fakultetens karriärcentrum med stöd för yngre forskare vad gäller karriärvägar. Dessutom hanteras docenturärenden inom avdelningen. Avdelningen ansvarar även för donationer och satsningar på fundraising.

Länkar som leder till andra webbsidor:


Postadress
Kansli M
Hämtställe 66
BMC F13
221 84 Lund

Besöksadress
BMC, Sölvegatan 19, Lund


Emma Roybon. Foto.Emma Roybon

Avdelningschef

E-post & telefon
emma [dot] roybon [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 72 18

Övergripande administrativt ansvar för fakultetens forskarutbildning samt fakultetens arbete med fundraising och donationer. 


Porträtt Pernilla CarlssonPernilla Carlsson

Karriärcoach

E-post & telefon
pernilla [dot] carlsson [at] med [dot] lu [dot] se
+46 46-222 08 28

Ansvarar för Karriärcentrums verksamhet: www.med.lu.se/careerscentre Organiserar aktiviteter såsom seminarier, workshops, mentorprogram etc. med karriärfokus för doktorander och juniora forskare. Erbjuder individuella karriärstödjande coachingsamtal för yngre forskare.


Porträtt Ingrid DahlbergIngrid Dahlberg

Fakultetssekreterare

E-post & telefon
Ingrid [dot] Dahlberg [at] med [dot] lu [dot] se
+46 46-222 72 14

Kanslichefens sekreterare, sekreterare för den lokala skyddskommittén samt registrator.


Porträttfoto av Ann IvarssonAnn Ivarsson

Administrativ samordnare

E-post & telefon
ann [dot] ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 80 71

Dekanus sekreterare och sekreterare för fakultetsstyrelse samt fakultetsledningens möten.


Ingen bildBirgitta Larsson

Utredare

E-post & telefon
birgitta [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 08 31

Stöd till fakultetsledningen. Kvalificerat handläggningsarbete bl.a. utredningar, rapporter, remissärenden samt planering.


Ingen bild

Christina Mihaly

Administrativ samordnare

E-post & telefon
christina [dot] mihaly [at] med [dot] lu [dot] se
+46 46-222 72 14
 
Kanslichefens sekreterare, sekreterare för den lokala skyddskommittén, administrativt stöd i prefektrådet samt registrator.


Porträtt Christina ParknäsChristina Parknäs

Fakultetssekreterare

E-post & telefon
Christina [dot] Parknas [at] med [dot] lu [dot] se
+46 70-992 71 60

Administrativt stöd till Eric K. Fernströms Stiftelse


Porträtt Anette SaltinAnette Saltin

Forskarutbildningskoordinator

E-post & telefon
Anette [dot] saltin [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 49 26

Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden och docenturnämnden.


Porträtt Ella StenssonElla Stensson

Projektledare för evenemang

E-post & telefon
ella [dot] stensson [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 30 18

Projektledare för fakultetens evenemang för externa målgrupper. Arbete med fundraising samt handläggning av nomineringsprocesser för priser och anslag.


Porträtt Susanne SundellSusanne Sundell

Koordinator vid karriärcentrum

E-post & telefon
Susanne [dot] Sundell [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 06 57

Organiserar aktiviteter såsom seminarier, workshops etc. med karriärfokus för doktorander och juniora forskare. Planerar och genomför enkätundersökningar för underlag till uppföljning och utveckling av forskarutbildningen vid fakulteten.


Anette ÅkerbergAnette Åkerberg

Forskarutbildningskoordinator

E-post & telefon
Anette [dot] Akerberg [at] med [dot] lu [dot] se 
+46 46-222 73 91

Antagning till kurser på forskarutbildningsnivå.

Sidansvarig: