Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Service och support under jul och nyår

Bibliotek och IKT-enheten
Vi har begränsad support och service under helgerna. Detta påverkar främst fjärrlån och artikelbeställningar samt möjligheten att boka handledning och forskarstöd.

Biblioteksservice

Medicinska fakultetens bibliotek

Våra bibliotek på BMC, CRC och HSC håller stängt från 21 december till och med 6 januari. Välkommen tillbaka den 7:e januari 2021!

Även vår frågelåda online "Fråga biblioteket" stänger under denna tid.

Jullån av kursböcker och monografier

Kursböcker och monografier lånade eller förnyade från och med 7:e december har återlämningsdatum 13:e januari.

Artikelbeställning och fjärrlån

Vår fjärrlåneservice är stängd från 21 december till och med 6 januari.


IT-support från Med IT

Under helgerna fortlöper vår IT support på vardagarna, men med viss begränsad personalstyrka.

Ni skickar som vanligt in era ärenden till LU servicedesk servicedesk [at] lu [dot] se, men till följd av coronavirusets spridning kommer många av ärenden att hanteras via fjärrhjälp.

Ladda ner program för fjärrhjälp

För att vi ska kunna fjärrstyra din dator på distans så behöver du ladda ner TeamViewer:


Boka handledning och forskarstöd

Medarbetare

Våra tjänster "Boka forskarstöd" och "Boka bibliotekarie" är stängda 21 december–6 januari. Välkommen att kontakta oss igen 7 januari!

Studenter

Vårt studentservice boka en kontaktbibliotekarie för hjälp med litteratursökning, referenshantering och EndNote, är stängd 21 december– 6 januari.

Tips för dig som skriver uppsats finns på LibGuiden: Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera

Kontakta Bibliotek och iKT

ServiceDesk [at] lu [dot] se