Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se

Kontakt

Institutionen för translationell medicin
Kansli och prefekt för institutionen translationell medicin hittar du på Clinical Research Centre, plan 11.

Postadress

Institutionskansliet för translationell medicin
Clinical Research Centre
Box 50332
202 13 Malmö
Telefon (vxl): 040-39 10 00

Besöksadress

Clinical Research Centre (CRC) 
Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11 

Internpostadress

Hämtställe: 36, 
CRC, Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11


Prefekt och ledningsgrupp

Lars Dahlin, prefekt

E-post & telefon
lars [dot] dahlin [at] med [dot] lu [dot] se
040-33 17 24

Kontakta respektive ekonom angående underskrifter, och till repsektive HR-kontakt om ditt ärende rör personal-/HR-frågor (se kontaktuppgifter nedan).

Johan Malm, ställföreträdande prefekt

Ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå
E-post & telefon
johan [dot] malm [at] med [dot] lu [dot] se
040-33 35 36

Anna Blom, biträdande prefekt

Ansvarig för strategiska frågor
E-post & telefon
anna [dot] blom [at] med [dot] lu [dot] se
040-33 82 33

Jan Astermark, biträdande prefekt 

Ansvarig för forskarutbildning
E-post & telefon
jan [dot] astermark [at] med [dot] lu [dot] se
040-33 71 12

Henrik Steen, biträdande administrativ chef

E-post & telefon
henrik [dot] steen [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 48


Kansli

Henrik Steen, biträdande administrativ chef

E-post & telefon
henrik [dot] steen [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 48

Susanne Larsson, ekonomihandläggare

E-post & telefon
susanne [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 57

Cecilia Malmsten, ekonomihandläggare

E-post & telefon
cecilia [dot] malmsten [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 52
Tjänstledig för annan statlig tjänst till och med 24 maj 2020.

Diana Vaduva, institutionsadministratör

E-post & telefon
diana [dot] vaduva [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 67

Eva-Lotta B. Billing, forskningsadministratör

E-post & telefon
eva-Lotta_b [dot] billing [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 63

Anton Lagerbäck, personalsamordnare

E-post & telefon
anton [dot] lagerback [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 19 04

Linnea Gard, personalsamordnare

E-post & telefon
linnea [dot] gard [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 71
0738-04 64 83

Sarah Quist, personalsamordnare

E-post & telefon
sarah [dot] quist [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 71
0738-04 64 83
Föräldraledig till mars 2021.

Claes Moreau, personalsamordnare

E-post & telefon
claes [dot] moreau [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 55

Sara Tvermoes, personalsamordnare (arbetsmiljösamordnare)

E-post & telefon
sara [dot] tvermoes [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 54, 0727-19 92 89

Tove Gilvad, kommunikatör

E-post & telefon
tove [dot] gilvad [at] med [dot] lu [dot] se
040-39 10 60

Sidansvarig:

Bemanning på kansliet i Malmö sommaren 2020

Ekonomifrågor

Vecka 2627
Johan Lind, Susanne Larsson, Emma Hamrefors, Henrik Steen, Viktoria Petri
Vecka 28
Johan Lind, Susanne Larsson (delar av)
Vecka 29
Viktoria Petri, Johan Lind
Vecka 30
Johan Lind
Vecka 31–32
Katarina Westrin Sjöberg
Vecka 33
Emma Hamrefors, Henrik Steen

HR-frågor

Vecka 26–27
Sara Tvermoes, Anton Lagerbäck, Linnea Gard
Vecka 28–29
Claes Moreau, Anton Lagerbäck (delar av)
Vecka 30–31
Anton Lagerbäck
Vecka 32
Linnea Gard, Sara Tvermoes
Vecka 33
Claes Moreau, Sara Tvermoes, Linnea Gard

Behöver du underskrifter under dessa veckor? Vänligen kontakta medarbetare i tjänst som samordnar underskrift av ersättare till prefekt.

Med anledning av covid-19: Tänk på att flera av kansliets medarbetare arbetar på distans och främst finns tillgängliga på telefon och på mejl!

  •