Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se

Forskningsavdelningar

Institutionen för laboratoriemedicin

Vi är en forskningsintensiv institution inom de laboratoriemedicinska specialiteterna som integrerar experimentell, epidemiologisk och patientnära forskning med relevans för sjukvården. Forskningen bedrivs i självständiga forskargrupper som samordnas i tio avdelningar.


Lars RylanderArbets- och miljömedicin

Vi forskar kring människors arbets- och miljöbetingade hälsa, med inriktning på metaller, miljögifter, luftvägsskadande och cancerframkallande ämnen, stress och arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, samt äldre i arbetslivet. Vår styrka ligger i en kombination av registerstudier och biobanker, fältstudier och experimentella studier.

Avdelningsföreträdare: lars [dot] rylander [at] med [dot] lu [dot] se (Lars Rylander), 046-222 16 31


Björn NilssonHematologi och transfusionsmedicin

Vi studerar blod- och immunsystemet och dess sjukdomar. Ett särskilt fokusområde är hur medfödd genetisk variation påverkar blod- och immunceller, och hur sådan variation kan utnyttjas kliniskt. Vilka gener och genmutationer styr t ex risken för blodcancer? Kan vi utnyttja dem för att förebygga och behandla? Vilka styr vår blodgruppsuppsättning? Kan vi utnyttja dem för säkrare transfusion? Ett annat viktigt fokusområde är kliniska prövningar av nya läkemedel mot blodcancersjukdomar.

Avdelningsföreträdare: bjorn [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (Björn Nilsson, )046-222 07 38bjorn [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se ( )


Kajsa PaulssonKlinisk genetik

Klinisk genetik omfattar forskning om vilken roll medfödda och förvärvade genetiska förändringar har för uppkomsten av olika cancerformer och medfödda ärftliga sjukdomar. Kromosomstudier av leukemi, lymfom och solida tumörer hos människa. Molekylärgenetiska studier av tumörassocierade kromosomförändringar. Kliniskt-cytogenetiska korrelationer och genetiska skador orsakade av miljöfaktorer.

Avdelningsföreträdare: kajsa [dot] paulsson [at] med [dot] lu [dot] se (Kajsa Paulsson )046-222 69 95


Magnus AbrahamsonKlinisk kemi och farmakologi

Genom att analysera vävnader, cellodlingar och kroppsvätskor identifierar och karakteriserar vi biokemiska orsaker till olika funktionsdefekter samt sjukdoms- och hälsotillstånd. Modern akademisk farmakologi utvecklar nya principer och angreppspunkter för framtidens läkemedelsbehandling och ökar förståelsen för hur dagens läkemedel fungerar.

Stf avdelningsföreträdare: magnus [dot] abrahamson [at] med [dot] lu [dot] se (Magnus Abrahamson ) 046-22216 48


Stefan SchwartzMedicinsk mikrobiologi

Inom medicinsk mikrobiologi bedrivs grundläggande och klinisk forskning om bakterier och virus, deras inbördes växelverkan, samverkan med värden samt betydelse för uppkomst av infektioner.

Avdelningsföreträdare: stefan [dot] schwartz [at] med [dot] lu [dot] se (Stefan Schwarz), 046-222 06 28

 


gabriela godalyMikrobiologi, immunologi och glykobiologi (MIG)

We address how the host response determines if infections cause disease or asymptomatic bacterial carriage and novel immune response strategies that can be used therapeutically to strengthen the immune response to replace or complement antibiotics. In addition we have discovered a new cancer therapeutic (HAMLET) and investigate the structure, function and therapeutic efficacy of this molecule.

Avdelningsföreträdare: gabriela [dot] godaly [at] med [dot] lu [dot] se (Gabriela Godaly, )0733 381 344


Mikael SigvardssonMolekylär hematologi

Vi studerar hur blodcellsbildning förändras med ökande ålder och söker svar på om, och hur, detta kan länkas till utveckling av cancer i blodets celler. Även om cancer i allmänhet är starkt länkat till ökande ålder, så är blodcancer (leukemi) en av de vanligaste cancerformerna hos barn och unga.

Avdelningsföreträdare:Mikael [dot] Sigvardsson [at] med [dot] lu [dot] se ( Mikael Sigvardsson), 0708 320 120

 


Jonas LarssonMolekylärmedicin och genterapi

Vi undersöker egenskaperna hos blodstamceller och utvecklar cell- och genterapi för olika blodsjukdomar - bland annat genetiska sjukdomar och cancer.

Avdelningsföreträdare: Jonas [dot] Larsson [at] med [dot] lu [dot] se (Jonas Larsson), 046-222 05 80

 

 

 


Stefan SchedingStamcellsforskning

Stamceller är källan till kroppens olika celler och kan bilda nya stamceller vilket ger oss helt nya möjligheter att bota svåra sjukdomar. Mest känt är transplantation av blodbildande stamceller för att bota blodcancer. Vi forskar även för att utveckla stamceller för behandling av ett flertal andra sjukdomstillstånd och skador som t ex diabetes och nervsjukdomar.

Avdelningsföreträdare Stamcellscentrum: Stefan [dot] Scheding [at] med [dot] lu [dot] se (Stefan Scheding, )046-222 33 31


 

 Zaal.KokaiaDirector of Stem Cell CenterZaal [dot] Kokaia [at] med [dot] lu [dot] se (: Zaal.Kokaia), 046-222 02 76

 

 

 

 


Ramin MassoumiTranslationell cancerforskning

Vårt uppdrag är att förstå grundläggande mekanismer för tumörutveckling. Grundat på denna förståelse ges möjlighet att matcha rätt läkemedel med rätt patient och därmed ge bättre förutsättningar for individualiserad behandling av cancerpatienter.

Avdelningsföreträdare:Ramin [dot] Massoumi [at] med [dot] lu [dot] se ( Ramin Massoumi), 046-222 64 30

 

Sidansvarig: