Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, EMV

Välkommen till Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, EMV, en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Vid EMV bedriver vi forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.

research


Om institutionen

EMV ska prestera forskning på högsta internationella nivå, utgöra en bas för övergripande forskning mellan klinik och pre-klinik och vara en stimulerande utbildningsplats för framtidens forskare och lärare. Institutionen vill främja samarbeten med kliniska forskargrupper och strävar efter att undervisa i olika grundutbildningsprogram på högsta professionella nivå.

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö med en effektiv administration. Verksamheten präglas av demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande. Inga viktiga frågor avgörs utan att dessa först ventilerats i institutionens samrådsgrupper för avdelningföreträdare, doktorander, TA-personal och yngre forskare.

Vi arbetar regelbundet med att nå ut med information om vår verksamhet till det omgivande samhället.

Aktuella forskningsområden och sektioner

  • Cell- och vävnadsbiologi
  • Diabetes, metabolism och endokrinologi
  • Farmakologi och strukturbiologi
  • Immunologi
  • Neurobiologi
  • Neurofysiologi

Organisation

För att verkställa institutionsstyrelsens beslut och leda och fördela det löpande arbetet finns en ledningsgrupp bestående av prefekt med tre biträdande prefekter. Prefekten har även ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som rådgivare fungerar sektionschefsmötena med representanter för EMV:s sex sektioner, samt kanslipersonalen. Gruppen har möten cirka två veckor innan institutionsstyrelsen sammanträder för att diskutera punkterna inför styrelsens kommande möte.

Sidansvarig:

om emv

Forskargrupper: 70
Anställda: ca 380
Disputationer (2018): 17
Intäkter: 353,9 MKR
Statliga anslag: 137,2 MKR
Externa bidrag: 215,2 MKR
Styrelse: Institutionsstyrelse

Kontakt

Ledning och kansli

Besöksadress:
BMC, Sölvegatan 19, 221 84 Lund