Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forum Medicumprojektet

Exteriör fasad, Forum Medicum. Illustration.
Forum Medicums fasad mot Sölvegatan. Ill.: Henning Larsens arkitektbyrå

Forum Medicum är Medicinska fakultetens projekt som handlar om att samla den hälsovetenskapliga och biomedicinska forskningen och utbildningen i ett gemensamt biomedicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund.

Fakulteten vill med samlokaliseringen av Health Sciences Center (HSC) med nuvarande Biomedicinskt centrum (BMC) skapa synergier mellan de tre forskningsområdena och utbildningen: grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och den kliniknära forskningen. Syftet är att bidra till ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt för hela fakultetens forskning och utbildning.

Forum Medicum signalerar fakultetens övertygelse om att den hälsovetenskapliga forskningen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. En ökad medellivslängd ställer stora krav på samhället i form av hälsofrämjande insatser, inte minst för den äldsta delen av befolkningen.

Forum Medicum kommer bli en av de viktigaste mötesplatserna vid Lunds universitet – en akademisk smältdegel, strategiskt placerad längs universitetets kunskapsstråk med universitetssjukvård, teknik, naturvetenskap och humaniora som närmsta grannar. Här kommer studenter, forskare, lärare, industri, sjukvård och allmänhet mötas, för att tänka nytt och förverkliga sina idéer. Det tvärvetenskapliga förhållningsättet i kombination med Lunds universitets bredd blir unikt för Sverige. 

Kontakt

Johanna Erlandson, kommunikationschef 
Telefon: +46 46 222 08 23
E-post: johanna [dot] erlandson [at] med [dot] lu [dot] se

Fakta om Forum Medicum

Henning Larsen Architects har gjort förslag på utformning av byggnationen.

Byggstart våren 2020.

Huset beräknas stå klart 2023.

Totalytan för projektet är cirka 21 000 kvm (12 000 kvm nytt och 9 000 kvm befintligt). Tillsammans med de övriga husen på BMC (35 000 kvm) blir det en totalyta på cirka 57 000 kvm, vilket blir Lunds universitets i särklass största sammanhängande centrum.

I det samlade centrumet kommer finnas:

  • cirka 170 forskargrupper
  • cirka 1600 medarbetare
  • cirka 2000 studenter

inom områdena: arbetsterapi, audiologi, biomedicin, fysioterapi, hälsoekonomi, logopedi, omvårdnad

Länkar

Läs mer om projektet på Forum Medicums blogg