Forum Medicumprojektet

Illustration av Forum Medicum
Forum Medicums fasad mot Sölvegatan. Foto: Henning Larsens arkitektbyrå
Forum Medicums fasad mot Sölvegatan. Ill.: Henning Larsens arkitektbyrå

Forum Medicum är Medicinska fakultetens projekt som handlar om att samla den hälsovetenskapliga och biomedicinska forskningen och utbildningen i ett gemensamt biomedicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund.

Fakulteten vill med samlokaliseringen av Health Sciences Center (HSC) med nuvarande Biomedicinskt centrum (BMC) skapa synergier mellan de tre forskningsområdena och utbildningen: grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och den kliniknära forskningen. Syftet är att bidra till ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt för hela fakultetens forskning och utbildning.

Forum Medicum signalerar fakultetens övertygelse om att den hälsovetenskapliga forskningen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. En ökad medellivslängd ställer stora krav på samhället i form av hälsofrämjande insatser, inte minst för den äldsta delen av befolkningen.

Forum Medicum kommer bli en av de viktigaste mötesplatserna vid Lunds universitet – en akademisk smältdegel, strategiskt placerad längs universitetets kunskapsstråk med universitetssjukvård, teknik, naturvetenskap och humaniora som närmsta grannar. Här kommer studenter, forskare, lärare, industri, sjukvård och allmänhet mötas, för att tänka nytt och förverkliga sina idéer. Det tvärvetenskapliga förhållningsättet i kombination med Lunds universitets bredd blir unikt för Sverige. 

Kontakt

Anna Hellgren, kommunikatör
Telefon: +46 46-222 08 26
E-post: anna [dot] hellgren [at] med [dot] lu [dot] se

Fakta om Forum Medicum

Henning Larsen Architects har gjort förslag på utformning av byggnationen.

Planerad byggstart 2020.

Huset beräknas stå klart 2023.

Totalytan för projektet är ca 21 000 kvm (12 000 kvm nytt och 9 000 kvm befintligt). Tillsammans med de övriga husen på BMC (35 000 kvm) blir det en totalyta på ca 57 000 kvm, vilket blir Lunds universitets i särklass största sammanhängande centrum.

I det samlade centrumet kommer finnas:

  • ca 170 forskargrupper
  • ca 1600 medarbetare
  • ca 2000 studenter

inom områdena: biomedicin, omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi

Vi som ska vara i Forum Medicum - länk till bildgrafik (229 kB) öppnas i nytt fönster

Tidsplan - länk till bildgrafik (154 kB) öppnas i nytt fönster