Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliotek & IKT

Medicinska fakulteten

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten ger kvalificerat stöd till forskning, utbildning och administration inklusive IT-support. Vi bidrar till att göra fakulteten till en attraktiv arbetsplats och lärandemiljö.

Kärnan i vårt arbetssätt är tillgänglighet och verksamhetsnära stöd som skapar mervärde för fakultetens medarbetare och studenter.


Uppdrag

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten har ett brett uppdrag:

  • Vi ger stöd till forskare i forskningsprocessen, publicering och spridning av den vetenskapliga produktionen.

  • Vi ger stöd till utbildning och lärande. Bibliotek och IKTs kontaktbibliotekarier är en pedagogisk resurs för studenterna och en samarbetspartner för utbildningarna och lärare.

  • Vi ansvarar för tre fysiska bibliotek som en del av fakultetens lärandemiljöer.

  • Vi tillhandahåller effektiva IT-tjänster och ger verksamhetsnära IT-support.

  • Vi ska säkra ett kostnadseffektivt och välfungerande stöd för informations- och kommunikationsteknologi inom fakulteten inklusive digitalt stöd till lärande.

  • Vi arbetar med fakultetens övergripande IT- och informationssäkerhet.

  • Vi tillhandahåller verktyg och ger support för forskningsdatahantering.

Tjänster och support för fakultetens medarbetare och affilierade

Information om stöd och verktyg för forskning och utbildning finns på fakultetens interna webbplats, Intramed:

Med IT: IT-tjänster och IT-support

Stöd till forskning och lärande och digital undervisning

I vår tjänstekatalog kan du läsa mer om vårt tjänsteutbud till fakultetens medarbetare så väl anställda som affilierade.

Bibliotek och IKT:s tjänstekatalog på tjanstekatalog.web.med.lu.se


Kontakta oss

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Post- och leveransadresser till Bibliotek och IKT

Ledning

Enhetschef: Colm Doyle, + 46 46-222 02 92

Avdelningschef, Avd. stöd till forskning och lärande samt bitr. enhetschef: Carola Tilgmann, + 46 46-222 33 40


Biblioteksservice, Medicinska fakultetens bibliotek

Vi ansvarar för två fysiska bibliotek, ett på Clinical Reserach Centre, CRC,  i Malmö och ett på Health Sciences Centre, HSC, i Lund.

Medicinska fakultetens bibliotek