Bibliotek & IKT

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten ger kvalificerat stöd till forskning, utbildning och administration inklusive IT-support. Vi bidrar till att göra fakulteten till en attraktiv arbetsplats och lärandemiljö.

Kärnan i vårt arbetssätt är tillgänglighet och verksamhetsnära stöd som skapar mervärde för fakultetens medarbetare och studenter.


Uppdrag

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten har ett brett uppdrag:

  • Vi ger stöd till forskare i forskningsprocessen, publicering och spridning av den vetenskapliga produktionen.

  • Vi ger stöd till utbildning och lärande. Bibliotek och IKTs kontaktbibliotekarier är en pedagogisk resurs för studenterna och en samarbetspartner för utbildningarna och lärare.

  • Vi ansvarar för tre fysiska bibliotek som en del av fakultetens lärandemiljöer.

  • Vi tillhandahåller effektiva IT-tjänster och ger verksamhetsnära IT-support.

  • Vi ska säkra ett kostnadseffektivt och välfungerande stöd för informations- och kommunikationsteknologi inom fakulteten inklusive digitalt stöd till lärande.

  • Vi arbetar med fakultetens övergripande IT- och informationssäkerhet.

  • Vi tillhandahåller verktyg och ger support för forskningsdatahantering.

Tjänster och support för fakultetens medarbetare

Information om stöd och verktyg för forskning och utbildning finns på fakultetens interna sidor:

IT-tjänster och IT-support för fakultetens medarbetare - Medicinska fakultetens Intramed

Stöd till lärande, forskning och undervisning - Medicinska fakultetens Intramed

I vår tjänstekatalog kan du läsa mer om vårt tjänsteutbud till fakultetens medarbetare (anställda och affilierade):

Bibliotek och IKT:s tjänstekatalog - Medicinska fakulteten


Kontakta oss

E-post: ServiceDesk [at] lu [dot] se

Post- och leveransadresser till Bibliotek och IKT

Ledning

Enhetschef: Colm Doyle, 046-222 02 92

Avdelningschef, Stöd till forskning och lärande samt bitr. enhetschef: Carola Tilgmann, 046-222 33 40

Avdelningschef, MedIT vakant


Biblioteksservice, Medicinska fakultetens bibliotek

Vi ansvarar för tre fysiska bibliotek, på BMC, CRC och HSC..

Medicinska fakultetens bibliotek - Medicinska fakultteten