Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliotek & IKT

Medicinska fakulteten

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten ger kvalificerat stöd till forskning, utbildning och administration inklusive IT-support. Vi bidrar till att göra fakulteten till en attraktiv arbetsplats och lärandemiljö.

Kärnan i vårt arbetssätt är tillgänglighet och verksamhetsnära stöd som skapar mervärde för fakultetens medarbetare och studenter.


Uppdrag

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten har ett brett uppdrag:

  • Vi ger stöd till forskare i forskningsprocessen, publicering och spridning av den vetenskapliga produktionen.

  • Vi ger stöd till utbildning och lärande. Bibliotek och IKTs kontaktbibliotekarier är en pedagogisk resurs för studenterna och en samarbetspartner för utbildningarna och lärare.

  • Vi ansvarar för tre fysiska bibliotek som en del av fakultetens lärandemiljöer.

  • Vi tillhandahåller effektiva IT-tjänster och ger verksamhetsnära IT-support.

  • Vi ska säkra ett kostnadseffektivt och välfungerande stöd för informations- och kommunikationsteknologi inom fakulteten inklusive digitalt stöd till lärande.

  • Vi arbetar med fakultetens övergripande IT- och informationssäkerhet.

  • Vi tillhandahåller verktyg och ger support för forskningsdatahantering.

Tjänster och support för fakultetens medarbetare och affilierade

Information om stöd och verktyg för forskning och utbildning finns på fakultetens interna webbplats, Intramed:

IT-tjänster och IT-support

Stöd till forskning och lärande

I vår tjänstekatalog kan du läsa mer om vårt tjänsteutbud till fakultetens medarbetare så väl anställda som affilierade.

Bibliotek och IKT:s tjänstekatalog på tjanstekatalog.web.med.lu.se


Kontakta oss

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Post- och leveransadresser till Bibliotek och IKT

Ledning

Enhetschef: Colm Doyle, + 46 46-222 02 92

Avdelningschef, Stöd till forskning och lärande samt bitr. enhetschef: Carola Tilgmann, + 46 46-222 33 40


Biblioteksservice, Medicinska fakultetens bibliotek

Vi ansvarar för två fysiska bibliotek, ett på Clinical Reserach Centre, CRC,  i Malmö och ett på Health Sciences Centre, HSC, i Lund.

Medicinska fakultetens bibliotek