Health Sciences Centre

Välkommen till HSC i Lund

Health Sciences Centre

HSC - Health Sciences Centre hör till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är en kunskapsintensiv och aktiv miljö när det gäller utbildning och forskning.

HSC har en stimulerande utbildningsmiljö med metodrum, träningslägenhet, anatomirum och rörelselaboratorium. Här utbildas arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor samt olika specialist- och masterutbildningar. HSC ligger inte långt från Universitetssjukhuset eller Biomedicinskt centrum i Lund.

Facility Management

Från och med den 1 januari, 2021 kommer Medicinska fakultetens tre husorganisationer gå ihop till en Facility management-enhet och ersätter alltså HSC-service.

Besök HSC

Besöksadress
Margaretavägen 1B
222 40  Lund

Receptionen
Telefon: +46 46-222 18 01