Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare behörighetsbestämmelser

Tidigare bestämmelser (t o m 2007-06-30):

Grundläggande behörighet har den som med godkänt resultat gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Studerande med utbildning inom vårdområdet enligt tidigare studieordning (80-110 poäng) har grundläggande behörighet efter fortsatta studier inom grundutbildningen om 40 eller 60 poäng. För registrering till forskarutbildning krävs även godkänt betyg i engelska från 2-årig gymnasieutbildning.

Studerande med utomnordisk grundexamen skall ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. Om vidimerat godkänt prov inte kan styrkas skall antingen ett TOEFL-test eller ett IELTS-test genomföras. Maxpoäng på TOEFL-testet är 660 och kravet för tillträde till futbildning på forskarnivå vid medicinska fakulteten i Lund är 550 poäng (TEOFL). För IELTS-test gäller lägst godkänd poäng 6,0 och inget delmoment under 5,0. (Folkuniversitetet anordnar IELTS-test.)

Tidigare bestämmelser (t o m 2007-06-30):

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har: 

  • svensk läkarexamen 
  • utländsk läkarexamen + svensk legitimation 
  • minst 5 terminer inom läkarutbildningen + fördjupningsstudier (20p) 
  • annan grundläggande högskoleutbildning som ger behörighet för tillträde till forskarutbildning och i denna utbildning har studier som till minst 40 poäng har direkt relevans för doktorandens forskarutbildning samt har genomfört fördjupningsstudier om 20 poäng inom ämnesområdet 
  • utbildning inom vårdområdet (sjuksköterskor); 60 poäng (inkl 10 poängs uppsatsarbete på 51-60 p nivå) inom huvudämnet omvårdnad. 
  • utbildning till biomedicinsk analytiker (BMA) 
    biomedicinsk analytikerexamen med 60 poäng i huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap inklusive 10 poängs projektarbete för forskarutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap. För forskarutbildning i andra ämnen krävs i allmänhet fördjupningsstudier om 20 poäng inom ämnesområdet.
    Studenter som genomgått Biomedicinsk forskarskola uppfyller i regel kravet på genomförda fördjupningsstudier (20p) och kan antas till forskarutbildning vid medicinsk fakultet under förutsättning att aktuellt kursblock inom läkarutbildningen är genomgånget och tenterat.