SCAN-B söker nya vägar att behandla bröstcancer

Professor Åke Borg har en stor del av sitt yrkesliv ägnat sig åt cancerforskning, med särskild inriktning mot bröstcancer. Han var tidigt fascinerad av ärftliga faktorer för cancer-predisposition och utvecklade diagnostiska metoder för screening av patienter med familjär ansamling av bröst- och äggstockscancer.

Porträtt Åke Borg
HPV-vaccinering, immunterapi och vissa typer av målriktade behandlingar finns med när cancerforskaren Åke Borg berättar om viktiga forskningsframsteg efter millennumskiftet. Foto: Olle Dahlbäck
Åke Borg är en av de drivande krafterna bakom SCAN-B som på sikt ska bidra till mer individualiserad behandling mot bröstcancer.

Han är även den forskare som står bakom den sydsvenska forskningssatsningen SCAN-B, där tumörvävnad från flera tusen bröstcancerpatienter analyserats.

SCAN-B, som startade 2010, står för Sweden Cancerome Analysis Network Breast och är ett kliniknära forskningssamarbete mellan Lunds universitet och sjukvården. Framförallt i södra Sverige men även i andra landsdelar.

Tanken med SCAN-B är att bli bättre på att kunna bedöma brösttumörernas aggressivitet och känslighet för behandling, och på sikt bidra till en mer individualiserad behandling för patienter med bröstcancer. 

– I brist på säkra markörer får vissa patienter cytostatika i onödan, med allt vad det innebär av biverkningar och en försenad återgång till yrkeslivet, medan andra patienter kan behöva mer eller annan typ av behandling. Här hoppas vi på ett konkret sätt kunna bidra till förbättringar. Det är dessa förhoppningar som gör att arbetet känns så meningsfullt, sa Åke Borg nyligen i samband med att han tillsammans med kollegan Mårten Fernö mottog Sveriges kanske tyngsta pris inom bröstcancerforskningen, ”Bröstcancerförbundets Utmärkelse”.

Information om Åke Borg i Lunds universitets forskningsportal

Text och bild: Olle Dahlbäck