Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se Medarbetarwebben: www.medarbetarwebben.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,seMedarbetarwebben:www.medarbetarwebben.lu.se
Du är här

Studie om primärvård i Skåne och Blekinge samlar in registerdata

I en forskningsstudie ska forskare knutna till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet undersöka och kartlägga betydelsen av läkarkontinuitet inom Skånes och Blekinges primärvård.

Läkarkontinuitet innebär det antal olika besök och primärvårdsläkare en patient träffar på sin vårdcentral.

Undersöker om sjukvårdskonsumtionen är jämlik och rättvis

Forskarnas syfte i denna studie kallad Sjukvårdskonsumtion – jämlik och rättvis?, är att se om ojämlikt fördelad läkarkontinuitet bland individer boende i Skåne och Blekinge kan vara en delorsak till ohälsa, och om det fria vårdvalet inom primärvården har påverkat läkarkontinuiteten och besök på akutmottagningar.

Registeruppgifter inhämtas

För att kunna undersöka detta kopplar forskarna i studien samman registeruppgifter från Region Skånes och Landstinget Blekinges vårddatabaser med uppgifter insamlade från Statistiska centralbyrån.

Etikprövat och godkänt forskningsprojekt

Etikprövningsnämnden har godkänt projektet. Alla personuppgifter är kodade, det vill säga att uppgifter om deltagarnas namn och personnummer är ersatta med ett godtyckligt nummer. Ingen obehörig kommer att få del av materialet.

All bearbetning av data och alla presentationer av resultat sker på gruppnivå och i avidentifierad form. Redovisning av resultaten kommer i första hand att ske i vetenskapliga tidskrifter som finns tillgängliga via Universitetsbiblioteket.

Lunds universitet ansvarar för att hanteringen av personuppgifter följer dataskyddsförordningen (länk till universitetets centrala webbplats)

Vill du inte att vi använder dina avidentifierade personuppgifter?

Om du inte önskar att data om dina uppgifter ska användas av forskarna eller om du önskar få mer detaljerad information angående studien kontaktar du de ansvariga forskarna.

Om du inte vill att dina data ska ingå i studien kommer det inte på något sätt att påverka din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.

Kontakta forskarna

Docent Anders Beckman
 Jan Waldenströms gata 35, 205 02 Malmö
Telefon och e-post: +46 40‑39 13 61, anders [dot] beckman [at] med [dot] lu [dot] se

Läs mer om Anders Beckmans forskning (länk till Lunds universitets forskningsportal)

Doktorand Hannes Kohnkne
 Bräkne-Hoby vårdcentral 
Telefon och e-post:  +46 457‑73 18 20, hannes [dot] kohnke [at] regionblekinge [dot] se

Läs mer om Hannes Kohnknes forskning  (länk till Lunds universitets forskningsportal)

 

Logotyp Lunds universitet

Sidansvarig: