Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studie om migrän och egenbehandling hemma

Undersökning av nedkylning via näsan för behandling av migrän i hemmet

I en forskningsstudie ska forskare knutna till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet undersöka betydelsen av egenbehandling av migrän i hemmet med hjälp av nedkylning via nässlemhinnan. Du som har migrän och bor i Skåne har möjlighet att delta.

I studien ska forskarna undersöka om RhinoChill, en kylanordning som i dag används för att kyla ned vid stroke och hjärtstopp, också kan användas i hemmiljö för att lindra smärta och andra migränsymtom. Tidigare studier genomförda på sjukhus har visat att nedkylning via näsans slemhinnor kan fungera som behandling mot migränbesvär.

Studiedeltagande i hemmet

Forskarna vill nu undersöka om behandlingsmetoden även fungerar enkelt i hemmet för den som har migrän. Under studiens gång använder deltagaren RhinoChill på egen hand i det egna hemmet. Den egna patientupplevelsen är fokus för studiens utvärdering.

Har du migrän och vill delta?

Om du svarar ja på följande frågor kan du passa för att delta i studien:

  • Har du diagnosen migrän – med eller utan aura?
  • Är du mellan 18–70 år?
  • Bor du i Lund med omnejd?
  • Har du mellan två och åtta migränattacker per månad?
  • Är du ickerökare och bor i ett hem utan rökare?
  • Har din migränmedicinering varit oförändrad de senaste tre månaderna?

Observera: Om du är kvinna och i fertil ålder behöver du använda en pålitlig preventivmedelsmetod och får inte vara gravid när du går med i studien. Om du ändå skulle bli gravid under studiens gång avbryts din medverkan omgående. Detta eftersom den kylvätska som används i RhinoChill kan ha inverkan på barnets födelsevikt.

Tänk på!

För att delta i studien behöver du vid ett tillfälle ta dig till Braincools lokaler i Lund för att få information om studien och hur RhinoChill fungerar. Under studiens andra fas får du ett hembesök med leverans av RhinoChill-enheten, instruktioner och praktisk träning. Efter studiens slut hämtas RhinoChill-enheten hemma hos dig av personal från Braincool. Av praktiska skäl kan du bara delta i studien om du bor inom 30–45 minuters bilfärd från Lund.

Att delta i studien är frivilligt. Om du vill delta är du välkommen att kontakta forskarna om du vill ha mer information eller vill ta del av resultatet i efterhand.

Så går studien till

Om du vill och kan delta i studien bokas ett möte där du träffar forskarna i gruppen. Vid första besöket undertecknar du ett samtyckesformulär för studien. Forskarna behöver även information om din migrän, din historik, frekvens, svårighetsgrad av symtom, medicinering och behandlingar som du för närvarande har eller har tagit tidigare.

Studien är uppdelad i två delar, en screeningperiod och en behandlingsfas.

Vid besöket får du detaljerad information om hur de två delarna i studien läggs upp för dig och vad du förväntas göra, vilken data forskarna samlar in och vad som kan hända.

Frivillighet, försäkring och ersättning

När du deltar i studien sker det frivilligt, vilket innebär att du utan förklaring kan avbryta ditt deltagande. Ansvariga för studien kan även när som helst stoppa studien med eller utan ditt tillstånd.

Så länge du deltar i studien är du försäkrad. Du blir ersatt för resekostnader. Ingen annan ersättning utgår för deltagandet i studien.

Etikprövat och godkänt forskningsprojekt

Etikprövningsnämnden har godkänt projektet. All bearbetning av data och alla presentationer av resultatet sker på gruppnivå och i avidentifierad form. Redovisning av resultaten kommer i första hand att ske i vetenskapliga tidskrifter som finns tillgängliga via Universitetsbiblioteket.

Forskarna i denna studie är aktiva vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) och institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitets medicinska fakultet.

Studien är ett samarbete med medicinteknikföretaget Braincool AB.

Kontakt

För att delta eller veta mer om denna studie, kontakta
Moa Wolff, distriktsläkare och medicine doktor, Lunds universitet, 0703‑48 74 54, moa [dot] wolff [at] med [dot] lu [dot] se

Kontaktperson för studien

Moa Wolff
distriktsläkare och medicine doktor, Lunds universitet

0703‑48 74 54 

moa [dot] wolff [at] med [dot] lu [dot] se