Aktuella studier

På denna sida publiceras information om:

  • enskilda forskningsstudier som söker patienter eller försökspersoner
  • forskningsstudier som använder registerdata och där du har möjlighet att tacka nej till deltagande

Observera att inte all aktuell information om forskningsstudier som söker deltagare är publicerad här och att du därför inte får en heltäckande bild genom att besöka denna webbsida. Information kan också finnas i dagspress samt på andra hemsidor.