En av världens äldsta handkirurgiska kliniker

Handkirurgi är ungt som medicinsk disciplin och som forskningsfält. Lunds universitet bedriver forskning på Skånes universitetssjukhus i Malmö som har en av världens äldsta och största handkirurgiska kliniker.

1988 fick universitetet då Sveriges första och enda professur i handkirurgi med Göran Lundborg (född 1943). Handkirurgiska kliniken i Malmö har varit ett av de internationellt mest kända och uppmärksammade forsknings-och verksamhetsområdena. Vid kliniken samlas resurser från flera professioner som handkirurger, sköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer. Allas perspektiv är viktiga för vården av patienten lika mycket som för forskningsarbetet som pågår där.

Handkirurgi som specialitet startades i USA, och 1945 bildades föreningen American Society for Surgery of the Hand, som sedan varit ledande i världen. I slutet av andra världskriget fördes de amerikanska idéerna till Sverige och Skandinavien av ortopeden Erik Moberg i Göteborg. 1962 skapades i Malmö en självständig klinik där Nils Carstam var överläkare och chef, även han en av handkirurgins stora pionjärer. 

Text: Tove Gilvad