Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nybyggnation av djurhus

Comparative Medicine Unit (CMU) och är en nybyggnation av ett hus för djurförsöksverksamhet på möss och råttor vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet – en anläggning som blir Sveriges modernaste i sitt slag.

Varför byggs CMU?

Syftet är att ytterligare förbättra djurförsöksverksamheten, inte att utöka den. Fakulteten behöver ändamålsenliga och framtidssäkra lokaler för att garantera djurens hälsostatus och ge djurförsöksverksamheten optimala förutsättningar. Ett nytt djurhus möjliggör forskning av hög kvalité utifrån högt ställda försöksdjursetiska principer

Ett långsiktigt mål är dock enligt både svensk och europeisk lagstiftning är att ersätta försöksdjur med djurfria metoder. Vägen dit går via se försöksdjursetiska principerna ”3R” (Replace, Reduce, Refine), det vill säga ersätta, reducera och förfina djurförsöken. Det nya djurhuset CMU kommer att ge fakulteten ännu bättre möjlighet att efterleva de tre R:ens princip. CMU bidrar till att fakultetens forskare kan både reducera antalet försök och förfina de försök som genomförs.

Sverige har en strikt lagstiftning när det gäller djurförsöksverksamhet. Medicinska fakulteten är mycket mån om att följa alla lagar och krav och uppförandet av CMU är ett viktigt led i detta arbete.

Ett problem i nuvarande lokaler är risken för smitta bland de möss eller råttor som finns där. Vid smittspridning kan i värsta fall alla djur i lokalerna behöva avlivas. På CMU kommer den infektionskänsliga avelsverksamheten att ligga helt separat, vilket reducerar riskerna betydligt. En flytt till CMU av avelsverksamheten innebär vidare en möjlighet att utveckla de befintliga lokalerna i syfte att integrera dem med övrig forskningsinfrastruktur.

CMU kommer även att innebära en bättre fysisk arbetsmiljö för personalen.

Vad ingår i CMU?

CMU kommer att bestå av två separata enheter i samma byggnad, placerad på̊ Science Village, Brunnshög i nordöstra Lund. Den ena enheten är en avelsenhet där endast uppfödning av möss kommer att bedrivas.

Den andra enheten är en så kallad flexenhet med flera funktioner. Bland annat utgör den sluss för importerade och potentiellt infekterade djur och pilotstudier.

Varför placeras CMU i Science Village?

I och med byggandet och färdigställandet av MAX IV-laboratoriet uppstod en möjlighet att placera fakultetens nya djurhus i framtida Science Village, dvs den del av Brunnshögsområdet i Lund, som ligger mellan de internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet.

MAX IV-laboratoriet är idag en världsledande synkrotronljusanläggning med mycket stor potential för medicinsk forskning. Etableringen av CMU nära MAX IV-laboratoriet gör det möjligt att utveckla unika forskningslinjer inom det medicinska området och ger Medicinska fakulteten, och andra nationella och internationella forskare inom livsvetenskaperna, bättre möjligheter att utnyttja den resurs som MAX IV-laboratoriet utgör. Närheten mellan MAX IV-laboratoriet och CMU underlättar även en etablering av ett medicinskt strålrör, MedMax, på MAX IV-laboratoriet i framtiden.

Vilka djur, och hur många, kommer att finnas på CMU?

I första hand möss, eventuellt även en mycket liten andel råttor. Lokalerna har kapacitet för mellan 20 000 – 35 000 djur.

När kommer byggnationen påbörjas och när kommer huset stå klart?

Byggnationen påbörjades i maj 2019 och beräknas att vara färdig december 2021. Bruttoarean kommer att bli 6 600 kvm.