Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare behörighetsbestämmelser

Tidigare bestämmelser (t o m 2007-06-30):

Grundläggande behörighet har den som med godkänt resultat gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Studerande med utbildning inom vårdområdet enligt tidigare studieordning (80-110 poäng) har grundläggande behörighet efter fortsatta studier inom grundutbildningen om 40 eller 60 poäng. För registrering till forskarutbildning krävs även godkänt betyg i engelska från 2-årig gymnasieutbildning.

Studerande med utomnordisk grundexamen skall ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. Om vidimerat godkänt prov inte kan styrkas skall antingen ett TOEFL-test eller ett IELTS-test genomföras. Maxpoäng på TOEFL-testet är 660 och kravet för tillträde till futbildning på forskarnivå vid medicinska fakulteten i Lund är 550 poäng (TEOFL). För IELTS-test gäller lägst godkänd poäng 6,0 och inget delmoment under 5,0. (Folkuniversitetet anordnar IELTS-test.)

Tidigare bestämmelser (t o m 2007-06-30):

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har: 

  • svensk läkarexamen 
  • utländsk läkarexamen + svensk legitimation 
  • minst 5 terminer inom läkarutbildningen + fördjupningsstudier (20p) 
  • annan grundläggande högskoleutbildning som ger behörighet för tillträde till forskarutbildning och i denna utbildning har studier som till minst 40 poäng har direkt relevans för doktorandens forskarutbildning samt har genomfört fördjupningsstudier om 20 poäng inom ämnesområdet 
  • utbildning inom vårdområdet (sjuksköterskor); 60 poäng (inkl 10 poängs uppsatsarbete på 51-60 p nivå) inom huvudämnet omvårdnad. 
  • utbildning till biomedicinsk analytiker (BMA) 
    biomedicinsk analytikerexamen med 60 poäng i huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap inklusive 10 poängs projektarbete för forskarutbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap. För forskarutbildning i andra ämnen krävs i allmänhet fördjupningsstudier om 20 poäng inom ämnesområdet.
    Studenter som genomgått Biomedicinsk forskarskola uppfyller i regel kravet på genomförda fördjupningsstudier (20p) och kan antas till forskarutbildning vid medicinsk fakultet under förutsättning att aktuellt kursblock inom läkarutbildningen är genomgånget och tenterat.