Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning, publikationer eller kunskaper

Inför antagning till forskarutbildningen finns en möjlighet att tillgodoräkna sig det andra året av sin mastersutbildning och även tidigare publikationer eller yrkeserfarenhet, för att förkorta doktorandstudierna.

Möjligheten att tillgodoräkna utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får inte vara ett krav för antagning till utbildning på forskarnivå. Möjlighet till tillgodoräknande får inte heller ses som en merit vid urval mellan sökande till utbildning på forskarnivå. Tidigare utbildning, yrkeserfarenhet eller annan kunskap som är behörighetsgivande kan inte tillgodoräknas.

Tillgodoräknande innebär att utbildningstiden och doktorandanställningen förkortas i motsvarande mån.

För blivande doktorander vars forskarutbildning är del i t.ex. ett EU-projekt som finansierar 3-åriga forskarutbildningar, kan ett tillgodoräknande vara aktuellt, i de fall studenten själv ser ett värde i att förkorta utbildningen.

För blivande doktorander som ska förena studierna med t.ex en klinisk tjänstgöring kan det vara ett värde i att tillgodoräkna sig redan publicerade artiklar eller kunskaper från specialistutbildningen och därmed förkorta utbildningen. Om en artikel som skrivits innan antagning till forskarutbildningen ska vara en del av avhandlingsarbetet, ska denna artikel tillgodoräknas innan antagning. Observera att tidigare publicerade arbeten ska vara av relevans för forskningsområdet och kan endast utgöra mindre än hälften av antalet arbeten i avhandlingen.

Även blivande industridoktorander kan tillgodoräkna sig kunskaper förvärvade i industrin och på så sätt korta ned sin utbildningstid.

Enligt antagningsordningen vid Lunds universitet ska prövningen göras på den blivande doktorandens begäran, och det får inte användas som ett krav eller anses vara meriterande vid rekryteringen av doktoranden.

Högst ett år av forskarutbildningen kan förkortas, efter individuell bedömning av ordförande i Forskarutbildningsnämnden.

Ansökan om tillgodoräknande görs i samband med antagning till forskarutbildningen och det ska anges i ansökningsblanketten att man vill tillgodoräkna sig tidigare utbildning.