Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan

Ansökningstid

Någon särskild ansökningstid för sökande som ansöker om antagning till forskarutbildning vid Medicinska fakulteten i Lund finns inte. Utannonsering av heltidsplatser inom forskarutbildningen sker löpande under året.

Ansökans innehåll

Den som ansöker om antagning till utannonserad forskarutbildningsplats (heltids- eller deltidsplats) följer de instruktioner som anges i ledigkungörelsen.

Den som sedan erbjuds sökt heltidsplats samt den som ansöker om antagning till plats som inte utannonserats (endast deltidsplatser) ska ansökan innehålla:

  • Ansökan om antagning (länk till antagningsblanketter, se nedan). 
  • Sökandes CV och vidimerade betygskopior
  • Handledarens motivering till urval av sökande.

Antagningsblankett till heltidsstudier (pdf 365 kB, nytt fönster)

Antagningsblankett till deltidsstudier (pdf 407 kB, nytt fönster)

I ansökningsblanketten ska även verksamhetschef intyga för deltidsdoktorander att tid för att bedriva forskarutbildning inom utsatt utbildningstid kommer att erbjudas doktoranden, dvs minst 50% under 8 år. 

I de fall tillgodoräknande av tidigare studier eller kunskaper ska göras inför antagning, ska detta anges i ansökningsblanketten samt ska ett underlag bifogas ansökan med en beskrivning av vad som önskas tillgodoräknas. Läs mer om tillgodoräknande: 

Tillgodoräknande av tidigare studier eller kunskaper

Samtliga handlingar skickas till biträdande prefekt för FU för intygande gällande behörighet. Biträdande prefekt skickar sedan ansökan vidare till forskarutbildningsnämndens kansli. Forskarutbildningsnämnden fattar formellt beslut om antagning och därefter registreras doktoranden. LADOK-utdrag skickas till doktoranden, handledaren och institutionsadministratören för FU.

En doktorand kan antas till utbildning på forskarnivå i avsikt att avlägga en licentiatexamen. Forskarutbildningsnämnden tillämpar dock denna form av antagning restriktivt.

Vid antagning till licentiatexamen skall den forskarstuderande med nedanstående blankett försäkra att man är medveten om antagningsformen:

Licentiatexamen - försäkran vid antagning/Licentiate - agreementform (pdf 105,8 kB nytt fönster)