Utbildning på forskarnivå

Våra forskarstudenter, eller doktorander som de oftast kallas, utbildar sig för att en dag kunna bidra till medicinska framsteg som förbättrar livet för människor världen över.

 

Porträttbild av forskare i laboratorium

På denna webbplats hittar du allt du behöver veta för att påbörja din forskarkarriär.

En doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng), och är den högsta akademiska examen vid ett universitet. Medicinska fakulteten kan erbjuda en stimulerande miljö med forskning som spänner över ett brett fält från experimentell forskning till patientnära klinisk forskning. Att vara doktorand vid fakulteten innebär också många samarbetsmöjligheter och tillfällen till intressanta stimulerande möten och vetenskapliga diskussioner.