Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om stamceller

Tack vare stamcellsforskningen förstår vi idag mycket mer om de tidigaste skedena i människans utveckling och vad som ligger bakom många av våra sjukdomar. Under de senaste åren har fältet revolutionerats med flera upptäckter som helt förändrat förutsättningarna för stamcellsforskningen.

Foto på tidslinje med flera upptäckter
Tidslinje över stamcellsforskningens utveckling sedan 1800-talet.

Fyra upptäckter som revolutionerat forskningen

1. Inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler)
Genom att till exempel ta en bit hud och tillsätta fyra gener, kan man få hudcellen att gå tillbaka i utveckling till en så kallad inducerad pluripotent stamcell, en iPS-cell. När hudcellen väl blivit en iPS-cell, kan forskarna sedan med hjälp av olika molekyler och protein, styra cellens utveckling till att bli vilken cell som helst i kroppen.

2. CRISPR-Cas9
Är en gensax som kan användas som en metod för genmodifiering. Gensaxen finns naturligt i vissa bakteriers immunförsvar och förstör inkräktares DNA-kedja genom att klippa sönder den. Forskarna använder saxen för att klippa och klistra i gener, vilket öppnar upp för möjligheten att bota allvarliga genetiska sjukdomar.

3. Sekvensering
Den vanligaste sekvenseringsmetoden är Next Generation Sequencing (NGS). Genom NGS kan man snabbt bestämma den genetiska koden i hela arvsmassan och ta reda på ordningen i DNA:t. Genom att därefter jämföra mot ett referensmaterial kan man identifiera eventuella förändringar och genetiska avvikelser hos en person. Teknikutvecklingen har gjort att man kan göra detta utan de enorma kostnader som fanns initialt.

4. Organoider
Är modeller av mänskliga miniorgan som skapas artificiellt i laboratoriet. De är uppbyggda av stamceller som odlas fram till specialiserade celler för olika förenklade organ. Organoider möjliggör mer detaljerade studier av vävnadsförnyelse, och för därmed stamcellsforskningen ett steg närmare framtida behandlingar.

Vad är egentligen en stamcell?

Stamceller är ursprunget till alla celler i vår kropp. De kan dela sig obegränsat antal gånger och har potential att utvecklas till vilken typ av cell i kroppen som helst. De kan frysas ned, tinas upp och odlas under mycket lång tid.

Det finns olika typer av stamceller:

  • Embryonala stamceller finns i fostret och är pluripotenta. Det betyder att de ger upphov till alla blivande vävnader och kan bli vilket organ som helst i kroppen. De kan även skapa en komplett individ.
  • Adulta stamceller finns i den vuxna människokroppen - framförallt i benmärgen men även i andra vävnader som hud, lever och fettvävnad. Deras uppgift är framför allt att underhålla och reparera skadade celler.
  • Inducerade pluripotenta stam­celler (iPS-celler) som tidigare varit ”vanliga” vävnadsceller men som programmerat om att gå tillbaka i utvecklingen och återfå sina stamcellsegenskaper. Från att ha varit till exempel en hudcell, är cellen nu återigen pluripotent och kan mogna ut till alla celler i kroppen.