Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SMARTEST – en nationell studie av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

I SMARTEST- studien utvärderar forskare en modern läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes, så kallad vuxendiabetes, och jämför med nuvarande standardbehandling för diabetes. Detta för att undersöka vilken behandling som på bästa sätt minskar risken för diabeteskomplikationer och för tidig död. SMARTEST utgår från Uppsala universitet och involverar samtliga universitet och regioner i Sverige, däribland Lunds universitet, Region Skåne och Skånes privata vårdcentraler. Studien pågår till och med oktober 2025.

 

Läkare i vit rock med ryggen till kameran samtalar med kvinnlig patient. Foto.

SMARTEST är en förkortning för "SGLT2 inhibitor or Metformin As standaRd Treatment in Early Stage Type 2 diabetes".

Vi söker nu deltagare till SMARTEST-studien vid Lunds universitet.

Vem kan vara med i studien?

Studien vänder sig till dig som:

 • är 18 år och äldre och har typ 2-diabetes (haft i mindre än fyra år)
 • använder högst ett diabetesläkemedel per dag
 • inte har eller har haft hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp eller njursvikt
 • är registrerad i Nationella diabetesregistret

Vill du delta?

Är du intresserad av att delta i denna studie eller vill ha mer information:

 • Kontakta din diabetessköterska eller diabetesansvariga läkare på din vårdcentral för att bli remitterad till forskningsmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö
 • Du kan också mejla eller ringa till:

  Kliniska Prövningsenheten Skånes Universitetssjukhus i Lund

  smartest [dot] sus [dot] lund [at] skane [dot] se

  046-175804
   
 • Alternativt kontakta Forskningsmottagning internmedicin Malmö (Skånes universitetssjukhus i Malmö) via mail eller telefon:

  medklinforsk [dot] sus [dot] malmo [at] skane [dot] se

  040-332024

Om SMARTEST-studien

Varför genomförs studien?

Forskarna undersöker om läkemedlen är olika effektiva när det gäller att minska risken för diabeteskomplikationer (i hjärta, njurar, fötter och andra organ) och för tidig död. För studiedeltagaren innebär det ett besök på forskningsenhet som tar cirka en timme. Därefter följer vi deltagaren via den befintliga sjukvården och inga fler besök behöver göras på forskningsenheten.

Så går studien till

Ett av två läkemedel ges slumpvis fördelat på två grupper patienter som tillägg till vanlig behandling med kost och motion. Studien innebär ett besök för att påbörja ditt deltagande och eventuellt lottas du därefter till behandling med ett av de två läkemedel vi jämför (metformin eller forxiga). Efter det sker uppföljning främst inom den vanliga vården och information om komplikationer med mera hämtar forskarna från nationella sjukvårdsregister.

Du som bor i Skåne och vill delta hör av dig till forskningsenheterna vid SUS Malmö eller Lund, eller får remiss från din vårdcentral och besöker därefter kliniska forskningsenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö för samtal, undersökning och lottning till behandling. 

På forskningsenheten träffar du forskningssköterska och läkare. Efter att du skrivit under informerat samtycke intervjuas du om din hälsa. En hälsoundersökning görs varefter du randomiseras dig till behandling med antingen Metformin eller SGLT2 hämmare. Besöket tar ca 60 minuter. Det är viktigt att du är registrerad i Nationella Diabetesregstret då resultaten under uppföljningstiden inhämtas via Nationella diabetesregistret.  

Efter ditt första besök hos forskningsenheten behöver du inte komma på fler besök. Du har i stället telefonkontakt med studiecentret varje år och fyller även i frågeformulär (vanligtvis webbaserade) om ditt mående. När studien ska avslutas planeras  en avstämning över telefon in, vilket förväntas bli i slutet av 2023. Läkemedelsbehandlingen är kostnadsfri under de fyra år studien pågår.

Vem genomför studien?

Studien är ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och privata vårdgivare i regionen.

Koordinator och prövare för studien vid Lunds universitet och Region Skåne är Louise Bennet, distriktsläkare och docent i allmänmedicin Lunds universitet.

Studien sponsras av Vetenskapsrådet, Vinnova och ALF.

SMARTEST – en nationell studie av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Logotyp för SMARTEST-studien visar en illustration av svart träd med bokstäverna SMARTEST

Kontakt vid Lunds universitet

Forskningsmottagning internmedicin Malmö (Skånes universitetssjukhus i Malmö) 

040‑33 20 24
medklinforsk [dot] sus [dot] malmo [at] skane [dot] se 

FAKTA: Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkare använder glukometer på patients finger. Foto.

Typ 2-diabetes innebär att förmågan att producera insulin inte är helt borta, däremot räcker inte mängden insulin till för kroppens behov och blodsockret stiger därför efter en måltid. Dessutom är själva vävnadernas förmåga att utnyttja insulin nedsatt, vilket innebär att det behövs en större mängd för att "öppna" cellen så att den kan ta emot sockret i blodet. Rekommenderat förstahandsval i Sverige, och i princip hela världen, är i dag metformin, ett läkemedel som funnits i över 60 år och har sitt ursprung inom örtmedicinen.

Målet med behandlingen är att få ned blodsockervärdet. Läkemedlet förstärker och härmar insulinets effekt och ges för att reglera blodsockret och ibland även mot högt blodtryck och höga blodfetter. Vissa personer kan även behöva dagliga insulininjektioner precis som vid typ 1-diabetes. 

I SMARTEST-studien jämförs metformin med SGLT2-hämmare, en relativt ny läkemedelsgrupp som ökar utsöndringen av blodsocker via njurarna. Den har som tillägg till vanlig diabetesbehandling visat sig ha goda effekter när den används hos patienter med typ 2-diabetes som redan har utvecklat hjärtkärl- eller njursjukdom och i SMARTEST vill forskarna utvärdera om SGLT2 hämmare bättre skyddar mot diabeteskomplikationer än metformin.

Är du intresserad av att delta men bor inte i Skåne?

Kontakta SMARTEST-studien via Uppsala universitets webbplats.

Du kan även mejla direkt: smartestkoordinator [at] akademiska [dot] se