Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Livet efter Covid-19

Delta i ett nytt forskningsprojekt om långtids-effekter av covid-19.

Photo: Mostphoto, Elisabeth Cölfen. Medical concept illustration of multiple corona viruses on pink, 3D rendering
Photo: Mostphoto, Elisabeth Cölfen. Medical concept illustration of multiple corona viruses on pink, 3D rendering.

Vi söker deltagare till ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet som pågår under 2021 och 2022. Det handlar om att kartlägga och belysa om personer som haft covid-19 upplever långtidseffekter av infektionen.

För att kunna delta måste du;

  • vara 18 år eller äldre
  • kunna läsa och förstå svenska
  • ha varit smittad eller sjuk i covid-19

Du som vill delta i studien kommer att få fylla i en digital enkät som handlar om de eventuella symtom man kan uppleva efter covid-19, såsom trötthet, yrsel, balansrubbningar, tillfredställelse med livet, arbetskapacitet och upplevd fysisk kapacitet och arbetskapacitet samt tillfredställelse med livet.

Du kommer också att erbjudas att bära en aktivitetsmätare under 3 månader, samt svara på frågor via sms under 12 månader. Allt deltagande är frivilligt och du kan fylla i enbart enkäten utan att sedan bära aktivitetsmätare eller svara på sms.

Anmäl ditt deltagande

Delta i studien genom att svara på enkäten.

Information om studien

Nedan får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Du kan också ta del av informationen i "Information till forskningspersonerna" (PDF, 198KB, öppnas i nytt fönster).

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Forskningshuvudman för projektet är Lunds Universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Vi vill undersöka vilka symtom personer som haft Covid-19 kan uppleva. Studien innebär att du svarar på frågor i en digital enkät. Frågorna handlar om upplevd trötthet, yrsel, balans, vardagsaktiviteter, upplevd fysisk kapacitet, arbetsförmåga, självskattad hälso-relaterad livskvalitet och självskattad hälsa och tillfredsställelse med livet. Det kommer att ta cirka 20 minuter att fylla i enkäten och den fylls i anonymt. I enkäten kommer du också att få frågan om du vill delta i nästa steg i studien, som innebär att du ska bära en aktivitetsmätare under 3 månader samt via sms svara på en kort fråga om din hälsa 3 dagar i veckan under 12 månader. Att bära aktivitetsmätaren och svara på frågor via sms är frivilligt och du kan svara på den digitala enkäten utan att delta i steg 2 i studien.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att delta i studien innebär ingen risk för dig och du kan när som helst avbryta den digitala enkäten eller sluta använda aktivitetsmätaren och svara på frågor via sms om du deltar i den delen av studien. Om du skulle uppleva någon form av obehag av att delta i studien, finns det möjlighet att prata med en stödperson. Maila i så fall till Maria Nilsson Ovesson på mail: maria [dot] nilsson_ovesson [at] med [dot] lu [dot] se.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Lunds Universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare Eva Ekvall Hansson, Health Science Centre, Box 157, 221 00 Lund, tel 046-2221986

Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud [at] lu [dot] se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet (from 1 januari 2021 heter Datainspektionen istället Integritetsskyddsmyndigheten).

Hur får jag information om resultatet av studien?

Eftersom enkäten fylles i anonymt, finns det ingen möjlighet att ta del av dina individuella data. Om du deltar i steg 2 i studien och bär aktivitetsmätare och svarar på frågor via sms, kan du ta del av dina individuella data genom att kontakta huvudansvarig forskare. Resultatet av studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning utgår för att delta i studien och ingen särskild försäkring för deltagare i studien finns, eftersom deltagandet sker digitalt eller för de som bär aktivitetsmätare, i det egna hemmet, arbetsplatsen och under egna dagliga aktiviteter.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien.

 

Kontakt

Ansvarig för studien är Eva Ekvall Hansson, Professor i fysioterapi vid Lunds Universitet
Eva [dot] ekvall-hansson [at] med [dot] lu [dot] se