Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handarbete och bättre hälsa

Bidrar handarbete till ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa?

Om studien och syfte

Ungefär 25 procent av befolkningen uppger att de regelbundet sysslar med någon form av handarbete.

Trots att detta är en av de vanligaste formerna av fritidssysselsättning är dess effekter förvånansvärt lite undersökta framför allt om det kan motverka psykosocial stress. Internationellt finns det ett antal kvalitativa studier där utövare av handarbete/hemslöjd beskriver sin upplevelse av handarbete. Oftast i positiva omdömen som avslappnande, ger sociala kontakter, att det öppnar upp för emotionella och sociala processer, att man kommer in i tillstånd av "flow" et cetera.

En mer terapeutisk forskningsinriktning indikerar att handarbete har; positiva effekter för stressade sjuksköterskor, är ångestreducerande för patienter på en anorexiklinik, minskad depression hos arbetslösa män.

Ett par framåtsyftande studier antyder minskad risk för demens som äldre, för handarbetsutövare.

Föreliggande studie bör ses som en pilotstudie som kan ligga till grund för framtida forskning.

Ansvarig för studien

Enheten för socialmedicin och global hälsa, Insitutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Lunds universitet är huvudman för studien. Medicine doktor Mats Sundbeck är ansvarig forskare: mats [dot] sundbeck [at] med [dot] lu [dot] se

Studien finansieras av Sektionen för kulturutveckling, Region Jönköpings län.

Etik- och lagprövning

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer 2022-05344-01).

Projektet kommer att ansöka om tillgång till individdata från Folkhälsomyndighetens studie "Hälsa på lika vilkor".

Vi söker dig som kan och vill delta i studien

Alla som handarbetar (oavsett erfarenhet eller frekvens) eller sysslar med hemslöjd samt är 16 år eller äldre är välkomna att delta i undersökningen. 

Hantering av forskningsdata

För att delta i studien krävs ingen registrering. Deltagaren uppger varken personnummer, namn, eller andra identitetsuppgifter. Inga cookies (kakor) placeras på vederbörandes dator och inte heller registreras några IP-nummer.

Det finns således inga möjligheter att knyta svaren på en enskild enkät till en viss person. Deltagaren är alltså helt anonym och i konsekvens med detta finns det inga möjligheter att i efterhand begära ut några uppgifter.
 

Frågor och anmälningslänk

Forskningsansvarig
Mats Sundbeck
Medicine doktor
mats [dot] sundbeck [at] med [dot] lu [dot] se
+46 +72-71 61 611 

Data samlas in via ett nätbaserat frågeformulär som är öppet 2023-03-31 -- 2023-04-30. Observera att länken nedan endast går att använda under denna tidsperiod.

Gå till dataformulär, studie om handarbete och hälsa