Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förbättra balansen hos äldre med virtual reality (VR)

Om studien och syfte

Försämrad balans är en av de vanligaste orsakerna till fall och därpå följande skador. För att kunna planera insatser för personer med nedsatt balans är det viktigt att undersöka balansstrategier hos äldre personer som anser sig friska.

Syftet med studien är att undersöka om man kan träna upp balansstrategier hos äldre personer som hjälper dem bättre hantera utmanande visuella miljöer. Som kontrollgrupp kommer också en grupp yngre personer att undersökas. 

Ansvarig för studien

Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet.

Etik- och lagprövning

Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2023-00353-01

Vi söker dig som kan och vill delta i studien

För att kunna delta måste du:

  • vara 65 år eller äldre
  • kunna läsa och förstå svenska
  • anse dig själv vara frisk
  • kunna ta dig till Movement and Reality-lab, Lunds universitet, Sölvegatan 19 i Lund

Ditt deltagande innebär

Du kommer att bjudas in till Movement and Reality-lab (MoRe-lab) på Lunds universitet. Där kommer du att fylla i en enkät om hur du uppfattar din balans. Efter det kommer du att se på en film i virtual reality-glasögon.

I filmen rör du dig i en virtuell miljö som är utmanande för balansen. När du ser på filmen står du stilla på en platta som mäter balansen och samtidigt kommer muskelaktiveringen mätas via elektroder som är fästa på huden på benen.

En testledare hjälper dig att fästa hud-elektroderna och kommer hela tiden att stå nära dig, om du skulle tappa balansen. Filmen varar cirka 2 minuter och du kommer att få se filmen sammanlagt 5 gånger med vila emellan. 

Hela undersökningen tar cirka 1,5 timme.

Möjliga följder och risker för dig som deltar i projektet

Att se på film i Virtual Reality kan ibland upplevas tröttande och det kommer därför att förekomma vila mellan varje test. En del personer kan uppleva illamående när man ser på film i Virtual Reality. Om det händer, finns det så kallade sjösjuke-armband, som man sätter på handleden, som minskar illamåendet och det finns också tillgång till vatten dricka och kex att äta.

Filmen som visas i Virtual Reality-glasögonen är utmanande för balansen och det finns därför en risk att tappa balansen under testet. Därför kommer alltid en försöksledare att stå nära dig under testet, så att du inte ramlar om du tappar balansen.

Hantering av patient- och forskningsdata

Projektet kommer att samla in och registrera information om dina balansstrategier under tiden som du tittar på filmen i Virtual Reality. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Lunds universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade.

Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta  projektansvarig forskare Eva Ekvall Hansson, Health Science Centre, Box 157, 221 00 Lund, 046-2221986. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud [at] lu [dot] se.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Om du önskar, kan du ta del av dina individuella data genom att kontakta huvudansvarig forskare. Resultatet av studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter. 

Försäkring och ersättning

Under tiden som du är i Movement and Reality-lab vid Lunds universitet, är du försäkrad via Kammarkollegiet.

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta projektansvarig (se kontaktruta).

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta projektansvariga nedan:

Eva Ekvall Hansson
046-2221986
eva [dot] ekvall-hansson [at] med [dot] lu [dot] se

Jenny Älmqvist Nae
jenny [dot] almqvist_nae [at] med [dot] lu [dot] se

Per-Anders Fransson
per-anders [dot] fransson [at] med [dot] lu [dot] se

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till:

Elin Östlindelin [dot] ostlind [at] med [dot] lu [dot] se (elin[dot]ostlind[at]med[dot]lu[dot]se)

Datainsamling sker vid följande tidpunkter:

7 november
8 november
13 november
16 november
20 november
21 november
23 november
27 november
29 november