Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Balansstrategier hos personer över 65 år

Om studien och syfte

Försämrad balans är en av de vanligaste orsakerna till fall och därpå följande skador. För att kunna planera insatser för personer med nedsatt balans är det viktigt att undersöka balansstrategier hos äldre personer som anser sig friska.

Syftet med detta projekt studie är att studera balans och rörelsestrategier hos äldre personer med hjälp av virtual reality.

Forskningsprojektet kommer att pågå under september till december 2022 och du kan anmäla intresse att delta i studien under hela den perioden. 

Ansvarig för studien

Huvudman för studien är Region Skåne i samarbete med Lunds Universitet. Ansvarig för studien är Eva Ekvall Hansson, professor i fysioterapi vid Lunds Universitet.

Etik- och lagprövning

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer  2021-04434).

Vi söker dig som kan och vill delta i studien

Du som är 65 år eller äldre och anser dig frisk för din ålder kan delta.  

Ditt deltagande innebär

Studien genomförs på balanslaboratoriet på Öron- Näsa- Halskliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Vid besöket där kommer följande att ske:

  • Du fyller i en enkät om hur du uppfattar din balans.
  • Funktionen i ditt inneröra kommer att undersökas.
  • Din balans undersöks under tiden som du ser en virtual reality-film. I filmen rör du dig i en virtuell miljö som efterliknar att handla i en affär. Du står samtidigt på en platta som mäter balansen. En testledare kommer hela tiden att stå nära dig, om du skulle tappa balansen. Filmen varar cirka 2 minuter. Du kommer att få se filmen sammanlagt 5 gånger men vila emellan.

Hantering av deltagar- och forskningsdata

Dina svar på enkäter och dina testresultat kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

Frågor och anmälan

För att anmäla dig till studien mailar du Anastasia Nyström på adressen: anastasia [dot] nystrom [at] med [dot] lu [dot] se

Hit kan du också vända dig om du har frågor om studien.