Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hjälp i framkant för både forskare och industri

LBIC (Lund University Bioimaging Centre) är ett forskningscentrum och en samlad infrastruktur för bioimaging vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet. Centrumet bildades 2008 och tillhandahåller ett flertal plattformar för avancerad medicinsk avbildning.

Plattformar finns inom följande områden:

  • Preklinisk och klinisk MR
  • Preklinisk nukleärmedicin (PET, SPECT, CT)
  • Mikroskopi
  • Nationell 7T-anläggning
  • IT-support inklusive virtuellt bildlaboratorium

Centrumet leds av professor Gunilla Westergren-Thorsson (inriktning grundforskning) och Pia Sundgren (klinisk inriktning). LBIC har för närvarande tolv anställda och erbjuder tjänster och stöd för studiedesign, imaging samt hantering och efterbehandling av bilddata.

Verksamhetens inriktning beslutas av en styrgrupp med representanter från Medicinska fakulteten. 

Närmare 180 användare

Etablerade samarbeten finns med Science Life Lab, Max IV, WCMM (Wallenberg Centre for Molecular Medicine), Umeå Universitet samt industri. LBIC är medlem i EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine)

LBIC har idag nära 180 användare. Förutom enskilda forskningsprojekt utför LBIC ett stort antal kliniska elektronmikroskopiska analyser för patologin inom Region Skåne.

Beroende på hur man räknar är 10-20 procent av kunderna externa forskare vid andra lärosäten än Lunds universitet eller inom life science-industrin. De externa kunderna finns både i närområdet, nationellt och internationellt.

Expertis inom visualisering och bild

Den nationella 7T-anläggningen har i en behovsinventering av statliga Vetenskapsrådet rankats i den högsta kategorin för 2021 års nationella infrastrukturutlysning (som ett av nio förslag).

LBIC har också rekryterat expertis inom visualisering och bildanalys och kommer vara med i det s.k. InfraVis-initiativet som även det rankades i den högsta kategorin. Rankningen innebär att områdena är prioriterade och kvalificerade för kommande anslagsutlysning.

Mer information

LBIC:s webbplats 

På webbplatsen finns också kontaktuppgifter om du är intresserad av att använda LBIC:s infrastuktur.


Ordförklaringar

  • MR = avbildningsmetod med magnetkamera (MR=magnetresonans) 
  • PET, SPECT, CT = olika avbildningsmetoder som använder joniserande strålning. CT kallas ibland skiktröntgen. I PET och SPECT kombineras strålningen med ett spårämne som till exempel kan intas oralt.
Hjärna i genomskärning fotograferad med MR-kamera.
Hjärna i genomskärning fotograferad med 7T-kamera (MR).

Läs mer om LBIC

Intervju med Pia Sundgren, forskare och ställföreträdande chef för LBIC