Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra fundament

Vad krävs för att kunna skapa ett nytt kunskapscentrum? I vårt fall var flera fundament helt avgörande.

Professorn. Idén. Kursen.

Det är inte bara i Lund vi ser värdet i att låta medicin och humaniora mötas. Runt om i världen har medical humanities, health humanities och narrative medicine etablerats som väsentliga områden inom både utbildning och forskning, och även i Lund har det funnits tidigare initiativ.

Biblioteksinteriör med takpelare i Kunghuset, Lunds universitet. Foto.

Men det som hände när Anders Palm, seniorprofessor i litteraturvetenskap, trädde in i arbetet 2008 är svårt att överskatta. Han såg potentialen i att föra in humaniora – med särskilt fokus på konstarterna – i läkarutbildningen genom en valbar kurs som gav studenterna möjlighet att tänka kring patientmötet och patientens perspektiv, berättande och förståelse, läkarens yrkesroll och medicinens kunskapssyn. Med hjälp av programledningen kunde han göra ett långsiktigt och systematiskt arbete för ämnet, där denna kurs gavs på samma villkor inom utbildningen som andra medicinska valbara kurser.

Kursen har fortsatt att ges sedan dess, och den har också successivt kompletterats med fler utbildningsmoment på utbildningen och möjligheten för studenterna att skriva examensarbeten i ämnet.

Hedersdoktorn. Vidsyntheten. Donationen.

En som följt Anders Palms arbete med att få medicinsk humaniora på kurskartan är konstvetaren, hedersdoktorn och mecenaten Birgit Rausing. Hon såg 2017 till att medicinsk humaniora fick ett rejält startkapital för att kunna fortsätta med den omtyckta kursverksamheten på läkarprogrammet.

Och så, hösten 2020, kom nyheten: 76 miljoner kronor donerades från Birgit Rausing stiftelse för medicinsk humaniora till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Gåvan blev ett startkapital till ett nytt kunskapscentrum med uppgift att utveckla och profilera medicinsk humaniora inom utbildning, forskning och samverkan, inom och utanför Lunds universitet.

I en intervju har Birgit Rausing beskrivit sina tankar:

”Inspirerad av den verksamhet som har initierats och utvecklats av litteraturprofessor Anders Palm har jag länge närt en önskan om att framhäva humanioras betydelse inom vården. Nu mer än tidigare har många insett hur viktigt det är att förstå sambandet mellan humaniora och medicinsk vetenskap och praktik och därmed kunna synliggöra dess samhällsnytta. Genom bildandet av en stiftelse med syfte att stödja detta kunskapscentrum önskar jag att vi kan visa på den roll humaniora har att spela för att man skall se hela människan i mötet och bemötandet i vården.”

Lunds universitet. Villigheten. Organisationen.

Vi har en grundidé, en vidsynt och generös donation – men också ett engagerat universitet som vill utveckla dessa ingångsvärden. Ett universitet som ser möjligheter till mervärde genom att olika ämnesområden möts.

Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora är organisatoriskt placerat vid Medicinska fakulteten, som givit centrumet tillgång till ytterligare resurser, över lång tid. Såväl styrelsens som centrumledningens sammansättning återspeglar centrumets ämnesbredd och det gör också vår strategi för kompetensförsörjning.