Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Solen lyser in genom fönster i gammal, vacker byggnad. Foto.

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora är ett kunskapscentrum med uppgift att utveckla och profilera medicinsk humaniora inom undervisning, forskning och samverkan.

Utbildning

Medicinsk humaniora ingår sedan länge som en valbar kurs i läkarprogrammet, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Medicinsk humaniora kan ha en betydande inverkan på studenternas - det vill säga de blivande läkarnas -värderingsförmåga och professionella förhållningssätt.

Läs mer om läkarprogrammet (Lunds universitets centrala webbplats)

Helst hade vi velat att medicinsk humaniora blir ett inslag i alla professionsutbildningar inom Medicinska fakulteten - redan imorgon. Och då inte som en valbar kurs, utan som en röd tråd genom hela utbildningen. Ett viktigt sätt att få till stånd en dialog som rör utbildningens innehåll är att involvera studenterna – både nuvarande och alumner. Är du eller har varit student på grund- och avancerad nivå och vill veta mer Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora?

Kontakta oss

Om det är något som kan få ett universitet att vilja införa nya utbildningsidéer, så är det att presentera vetenskapliga argument. Vi kommer därför att beforska våra egna utbildningsinsatser och skapa nya, bland annat i samarbete med universitetets egna framstående forskningsinfrastrukturer, till exempel Humanistlaboratoriet, Forum Medicum MoRe Lab (Movement & Reality lab) och Lund University Bioimaging Center (LBIC). (Länkarna nedan leder vidare till andra webbplatser.)

Forskning

De forskningsfrågor som centrumet ägnar sig åt ska vara aktuella, utvecklingsbara och relevanta för lång tid framöver. Centrumet strävar efter att utveckla humanioras roll för att se hela människan i mötet och bemötandet i vården och att synliggöra medicinsk humanioras samhällsnytta.

Centrumet arbetar ämnesöverskridande såväl i utbildning som forskning och vill dra nytta av potentialen hos ett fullskaligt universitet.

Vill du vara med och bygga upp vår verksamhet?

Besök webbsidan jobba hos oss

Teman

Under 2021 har ”Enhance empathy and compassion in healthcare students and professionals" presenterats som ett möjligt första tema vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora. Med anledning av detta tema, etablerades en ”Advanced Study Group” inom ramen för Pufendorfinstitutets verksamhet: "Empathy and Compassion – so important, yet so complex".

Empathy and compassion – so important yet so complex, Advanced Study Group (Lunds universitets forskningsportal)

Webbplats för Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet

Ytterligare forskningsteman presenteras under kommande år.

Samverkan

Centrumet bygger upp sina kontakter tillsammand med organisationer och individer som på olika vis kommer att bidra till verksamheten i närtid och framtid.

Vi kommer nu att fokusera på samverkan med verksamhetsansvariga i hälso- och sjukvården, inte minst inom Region Skåne och samarbetet med svenska och nordiska nätverk inom Medicinsk humaniora.

Läs mer om svenska och europeiska nätverk inom medicinsk humaniora (länkarna nedan leder vidare till andra webbplatser):