Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om ämnet medicinsk humaniora

Medicinsk humaniora (Medical Humanities) har en lång tradition internationellt, framför allt i de anglosaxiska länderna.

Vad är medicinsk humaniora?

Begreppet medicinsk humaniora används för att beteckna tvärvetenskapliga ansatser där koncept och metodologi från olika kunskapsfält möts, och där humaniora, samhällsvetenskaper och konstarter kan spela en viktig roll för det medicinska och hälsovetenskapliga kunskapsfälten.

I boken Medical Humanities. An Introduction av Thomas Cole, Nathan Carlin och Ronald Carson (fritt översatt) områdets ambitioner: 

”Medicinsk humaniora är ett forsknings- och undervisningsfält som utforskar kontexter, upplevelser, erfarenheter samt kritiska och begreppsliga frågor i medicinen och hälsovården, samtidigt som den stärker studenters professionella identitetsformation."

Kommer centrumet ta sig an medicinsk humaniora på ett särskilt sätt?

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora ska bidra till profileringen av Medicinska fakulteten och Lunds universitet. Det ska ske genom särskilda satsningar på forskning och utbildning med betydelse för den mellanmänskliga relationen mellan vårdande och vårdad – vetenskaplighet och medmänsklighet i möte och bemötande. 

Hittills har läkarprogrammet vid Lunds universitet haft särskild tonvikt på den inriktning inom medicinsk humaniora som går under beteckningen narrativ medicin, där berättelsens roll vid sjukdoms- och sjukvårdsupplevelse står i centrum. 

Det finns andra sätt att definiera Medicinsk humaniora och centrumet ser fram emot att förhålla sig till dem. 

Läs mer i en intervju med centrumledaren för Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora, Martin Garwicz (på engelska)