Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutioner och centrumbildningar

Med få undantag gå länkarna på denna sida till andra webbplatser.

 Institutioner vid Medicinska fakulteten

Länkar till Lunds universitets forskningsportal

Strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Centrumbildningar och forskningsmiljöer

Centrumbildningar med universitetssjukvården i Region Skåne

Gemensamma centrum med målet att binda samman forsknings- och vårdkedjor (Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne)

  • Huntingtoncentrum (Huntingtons sjukdom). Ansvarig forskare: Åsa Petersen
  • Metabolt centrum (Kroppens ämnesomsättning) Ansvarig forskare: Hindrik Mulder
  • NeuroLund (Neurodegenerativa sjukdomar, t.ex. Alzheimer och Parkinson) Ansvarig forskare: Oskar Hansson (saknar webbplats)
  • Neuronano Medicin. (Neurologiska folksjukdomar) Ansvarig forskare: Jens Schouenborg
  • StrokeSyd (Stroke) Ansvarig forskare: Tadeusz Wieloch
  • UroCan-LU (Prostatacancer, blåscancer och njurcancer) Ansvarig forskare: Fredrik Liedberg

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitet har inrättat tematiska samverkansinitiativ, som söks i konkurrens. Dessa samlar forskare från olika fakulteter samt externa partner i nya initiativ med inriktning mot framtida utmaningar.

Tematiska samverkansinitiativ där Medicinska fakulteten deltar