Institutioner och centrumbildningar

Samtliga länkar på denna sida går till andra webbplatser.

 Institutioner vid Medicinska fakulteten

Strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Centrumbildningar och forskningsmiljöer

 

Centrumbildningar med universitetssjukvården i Region Skåne

 

Gemensamma centrum med målet att binda samman forsknings- och vårdkedjor (Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne)

  • Metabolt centrum (Kroppens ämnesomsättning) Ansvarig forskare: Hindrik Mulder
  • Huntingtoncentrum (Huntingtons sjukdom) Ansvarig forskare: Åsa Petersen
  • NeuroLund (Neurodegenerativa sjukdomar, t.ex. Alzheimer och Parkinson) Ansvarig forskare: Oskar Hansson (saknar webbplats)
  • Neuronano Medicin (Neurologiska folksjukdomar) Ansvarig forskare: Jens Schouenborg
  • StrokeSyd (Stroke) Ansvarig forskare: Tadeusz Wieloch
  • UroCan-LU (Prostatacancer, blåscancer och njurcancer) Ansvarig forskare: Fredrik Liedberg

Kreativa miljöer

(årtal för inrättande inom parantes)

  • Creative Environment for Translational Sepsis Research (2016, saknar webbplats)
  • Spine elimination in neurodegenerative diseases (NeuroSPEL) (2016, saknar webbplats)