Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alternativa metoder

Det är för alla önskvärt att minimera både antalet djur och enskilda djurs lidande. Djurförsök är dessutom dyra, tidskrävande och komplicerade att genomföra. Kan syftet med studien uppnås med någon annan, alternativ metod så föreskriver lagen att denna metod ska användas. Det kan till exempel vara cellodlingar eller på prover från människor.

Begreppet 3R - Replace, Refine, and Reduce - är centralt:

  • Replace  - Ersätt med djurfria försöksmetoder när så är möjligt.
  • Refine  - Förfina metoder så att smärta och annan påverkan på djuren minimeras.
  • Reduce  - Försöken utformas så att så få djur som möjligt används

Forskarna arbetar ständigt med att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök. Forskare vid Lund universitet får till exempel anslag från Vetenskapsrådet för att forska kring ”alternativa metoder till djurförsök”.

Läs exempel på forskning med alternativa metoder som fakultetens forskare har fått stöd för från Vetenskapsrådet:

Kan fjärrstyrda nanopartiklar blåsa liv i trötta beta-celler?
Enming Zhang vill minska antalet djurförsök samtidigt som kvaliteten på forskningsresultaten förbättras.

Så kan zebrafisken minska antalet däggdjursförsök
Roger Olssons metod användbar vid sjukdomar på centrala nervsystemet.

Lundaforskare utvecklar 3D-modell av blodkärl
Lena Svensson utvecklade alternativ metod för högupplösta studier på molekylnivå.