Forskningsinfrastruktur

Vid Medicinska fakulteten finns forskningsplattformar, databaser och andra faciliteter som möjliggör forskning i det internationella toppskiktet.

Collage forskningsinfrastruktur. Fotograf: Kennet Ruona

Som forskare och doktorand vid universitetet har du åtkomst till ett stort antal gemensamma infrastrukturer. En del av dem säljer och erbjuder tjänster även till dig som är verksam utanför universitetet.

Vår forskningsinfrastruktur (länk till webbsidor på engelska)