Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

VR-stöd stärker forskning om proteinernas roll i kroppen

johan malmström och bo baldetorp. foto.
Johan Malmström och Bo Baldetrop. Foto: Tove Smeds.

BioMS är en forskningsplattform vars uppdrag är att ge svenska forskare stöd inom biologisk masspektrometri. Med hjälp av VR-stöd som tillkännagavs tidigare i år investerar man i ytterligare teknik som stöttar forskningen om proteiner. – Nu hoppas vi på intressanta forskningsfrågor att besvara från kliniker inom universitetssjukvården, säger Johan Malmström och Bo Baldetorp vid BioMS.

Tekniken vid BioMS gör det möjligt att studera kroppens proteiner och hur de samspelar med sin omgivning vid ett givet tillfälle – det blir som en väldigt detaljerad kartläggning av proteinernas funktion och roll. Kunskap som kan förklara mer om vad som sker vid sjukdomstillstånd i kroppen, men som även kan ge värdefulla ledtrådar om hur behandlingar påverkar kroppens proteiner.

Tidigare i år kom beslut från Vetenskapsrådet om att BioMS får 41 miljoner under två års tid för att införskaffa ny teknik som kan vässa den kliniska forskningen.

Det vi hoppas på nu är att vi får god och intressant respons från kliniker kopplade till universitetssjukvård och som vill använda utrustningen för att besvara sina forskningsfrågor

– Vi är oerhört tacksamma för Vetenskapsrådets beslut om att ge BioMS ytterligare infrastrukturstöd till det stora befintliga infrastrukturanslaget som beviljades 2019. I och med den här ”påfyllningen” kan BioMS tillägna dessa instrumentplattformar specifikt för klinisk proteomik, säger Bo Baldetorp, föreståndare för BioMS.

Utrustningen som nu införskaffas har potential att stärka evidens för hur en specifik sjukdom eller behandling fungerar. Det ger forskningen bättre verktyg att förstå vad som sker i kroppens minsta delar, på det molekylära planet, vid såväl sjukdom som behandling.

– Det talas mycket om precisionsmedicin och att ge rätt behandling till rätt person. Det kan låta lätt på pappret, men för att bli verklighet behöver man studera hur en persons sjukdom utvecklas av en behandling och även kartlägga om effekten man ser verkligen beror på just den behandlingen. Med hjälp av BioMS kan man få objektiv molekylär överblick över hur behandlingen fungerar.

Nu pågår inköp av instrumenten.

– Det blir tre likadana instrument, så kallade masspektrometrar, som fördelas mellan Lund, Göteborg och Stockholm. Det vi hoppas på nu är att vi får god och intressant respons från kliniker kopplade till universitetssjukvård och som vill använda utrustningen för att besvara sina forskningsfrågor, säger Bo Baldetorp.

Vilka forskningsfrågor ser BioMS fram emot att få reda ut?

– Forskningsfrågorna kommer till stor del att drivas av de kliniker som använder forskningsinfrastrukturen. Vi har flera kliniska projekt i gång, bland annat inom infektions- och inflammationsområdet, säger Johan Malmström, forskare vid Lunds universitet och nodansvarig för BioMS i Lund.


Forskningen som bedrivs vid BioMS är utspridd över institutioner på Lunds universitet, men även bredare ute i landet: förutom Lunds universitet stöds BioMS även av Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Karolinska institutet.

– Men vi vill utöka samarbetena med kliniska forskare vid universitetssjukhusen, säger Johan Malmström.

Så hur ska en sådan kliniker då gå tillväga för att få del av tekniken vid BioMS?

– I första skedet ska man ta kontakt med BioMS genom hemsidan och boka in ett personligt uppstartsmöte där vi diskuterar projektet för att få ihop en lämplig projektplan. Forskarna inom BioMS har bred erfarenhet av olika typer av projekt och kan hjälpa till att designa ett lämpligt upplägg på projekten.

BioMS är en nationell distribuerad infrastruktur för biologisk masspektrometri och proteomik med noder vid universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm. Var och en av noderna är specialiserad på olika tekniker för att tillgodose behoven hos det svenska forskarsamhället.

Länk till BioMS