Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stamcellsforskaren Anna Falk leder Lunds universitets centrum för avancerade terapier

porträtt anna falk. foto.
Anna Falk. Foto: Tove Smeds.

Anna Falk, professor vid Lunds universitets Stamcellscentrum, blir föreståndare för det nyligen inrättade utvecklingscentrum för avancerade terapier, LU-ATMP.
– Min vision är att vi ska accelerera utvecklingen av alla de avancerade terapier som är på gång inom Lunds universitet. Tillsammans med hälso- och sjukvården och Life Science-industrin har vi potential att på ett avgörande sätt bidra till nya banbrytande behandlingar, och i vissa fall bot, där det inte finns så mycket att erbjuda dagens patienter, säger Anna Falk.

Med många års erfarenhet inom stamcellsforskning i ryggen kommer Anna Falk att leda insatserna för att driva och stötta ATMP-forskning och utveckling vid Lunds universitets centrum för avancerade terapiläkemedel (LU-ATMP). För att lyckas krävs stamcells- och genterapiforskning i frontlinjen. Och de förutsättningarna finns på plats vid Lunds universitet genom ett stort antal forskargrupper som bedriver internationellt framgångsrik experimentell och translationell forskning inom cell-, vävnads- och genterapi.
 
En anledning till att allt fler avancerade terapiläkemedel utvecklas nu är de framsteg som gjorts inom molekylärbiologi, genteknik och cellterapi.
 
–  I en rapport* som presenteras denna vecka kunde vi identifiera 23 pågående ATMP-projekt, och det bara vid Stamcellscentrum. Sedan finns det annan forskning relevant för ATMP-utveckling, såväl inom Medicinska fakulteten som vid Lunds tekniska högskola, säger Anna Falk.

* Rapporten "Advancing Tomorrow´s Therapies", Lunds universitets Stamcellscentrum
 
Avgörande blir också samverkan med ATMP-center vid Skånes universitetssjukhus och Life Science-industrin, menar Anna Falk.
 
– ATMP är inte bara en trend, avancerade terapiläkemedel representerar en ny era inom medicin. Sverige har en vision om att bli världsledande inom ATMP-utveckling och det finns många ATMP-projekt med stor potential inom svensk akademi. Man kan likna det vid unika och värdefulla frön som odlas fram och som kräver ett mycket speciellt omhändertagande för att utvecklas till innovativa och verkningsfulla ATMP-terapier. Jag vill att LU-ATMP ska bidra till att vi skördar dem i Sverige, säger Anna Falk.
 
Första steget på väg till en ny sådan behandling tas ofta inom akademin. Redan där, menar Anna Falk, behöver forskarna stöttning och råd för att de produkter som sedan går till klinisk prövning ska kunna skalas upp och bli ett läkemedel eller terapi för att nå många patienter. I det kommer hon tillsammans med vice centrumföreståndare Mats Ohlin fylla en viktig roll.

Styrelse LU-ATMP

gruppbild styrlesen för LU-ATMP. foto.
Fr vä: Martin L. Olsson (ordf), Malin Parmar, Jesper Petersson, Niels Abel Bonde, Thomas Laurell och Kristina Eneroth. Foto: Tove Smeds.
 • Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin, överläkare, ordförande, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, representant för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • Jesper Petersson, forskningschef Region Skåne, representant för Region Skåne
 • Niels Abel Bonde, vd Novo Nordisk, representant för life science-industrin
 • Thomas Laurell, professor i biomedicinsk teknik, representant för Lunds Tekniska Högskola
 • Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan och internationella frågor vid Lunds universitet, representant för universitetsledningen
 • Studeranderepresentant (ännu ej utsedd)

Fakta LU-ATMP

Lunds universitets centrum för avancerade terapiläkemedel

 • Utveckling av avancerade terapiläkemedel, ATMP, kräver arbetssätt som involverar både forskning, sjukvård och näringsliv. LU-ATMP har bl.a. som uppdrag att utveckla ett så kallat pre-GMP-center – GMP står för Good Manufacturing Practice, god tillverkningssed – där man kommer att stötta forskare som arbetar med avancerade terapiläkemedel att lättare ta steget från upptäckt i forskningslaboratoriet till praktisk klinisk tillämpning.
 • Inom universitetssjukvården i Region Skåne pågår redan ett antal ATMP-behandlingar, både i klinisk rutin och i from av kliniska prövningar. På Skånes universitetssjukhus håller ett nytt kliniskt ATMP-center på att byggas upp och detta kompletteras nu sedan juni 2023 av LU-ATMP.
 • Centrumföreståndare Anna Falk, professor i utvecklingsbiologi med inriktning mot neurovetenskap vid Lunds universitet
 • Vice centrumföreståndare Mats Ohlin, professor i immunteknologi vid Lunds tekniska högskola
porträtt Mats Ohlin. foto.
Mats Ohlin, vice centrumföreståndare för LU-ATMP. Foto: K. Ruona.