Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Protein kopplad till aggressiv hudcancer

I Sverige drabbas drygt 4 000 personer varje år av malignt melanom. Sjukdomen är den allvarligaste formen av hudcancer och antalet fall ökar för varje år, vilket har gjort hudcancer till en av våra vanligaste cancerformer. Nu har ett forskarteam från Lunds universitet studerat ett protein som reglerar den gen som är kopplad till metastasering av malignt melanom.

Under de senaste tio åren har nya behandlingsalternativ, som på olika sätt stärker immunförsvaret eller attackerar specifika cancerceller, utvecklats för patienter med spridd hudcancer. Dessa behandlingar har kunnat introduceras tack vare ökad förståelse för hur melanom utvecklas. Men det saknas fortfarande kunskap om hur tumörcellerna sprider sig till andra delar av kroppen.

– Vi har upptäckt att ett specifikt protein kallat DDX3X, aktiverar den gen som är central för utvecklingen av pigmentcellerna i huden. Genen heter MITF. Sedan tidigare har andra forskare funnit att MITF är en melanom-specifik onkogen, det vill säga en gen som kan orsaka tumörutveckling. Inom forskningen har man också känt till DDX3X-proteinet men inte förstått kopplingen till MITF-genen. Det förstår vi mer om nu, säger Cristian Bellodi, biträdande universitetslektor och forskargruppsledare vid avdeliningen fr molekylär hematologi.

Det lundaforskarna nu sett är att DDX3X-proteinet inte påverkar huruvida man drabbas av malignt melanom eller inte, men att det spelar en stor roll för tumörens aggressivitet. Nivån av DDX3X hos en patient kan därför tjäna som biomarkör för att förutsäga hur svårbehandlad sjukdomen kommer att bli.

– Det är aktiviteten i MITF-genen som bestämmer melanomcellernas specifika egenskaper som sedan är kopplade till sjukdomsprognosen. Ju mindre mängd DDX3X-protein som patienten har i tumörcellen – desto mer aggressiv sjukdom och sämre prognos, säger Göran Jönsson, professor i molekylär onkologi.

Båda forskarna menar att det behövs mer kunskap om hur MITF-genen regleras för att kunna förstå mekanismerna bakom hur tumörcellerna förflyttar sig i kroppen, för att i förlängningen kunna förhindra spridning och förbättra behandlingar för melanompatienter.

För mer information om studien kontakta:
Cristian Bellodi, forskargruppschef, bitr. universitetslektor vid avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet, 070-4254515, cristian [dot] bellodi [at] med [dot] lu [dot] se (cristian[dot]bellodi[at]med[dot]lu[dot]se)
Göran B Jönsson, forskargruppschef, professor i molekylär onkologi, Lunds universitet, 0703210353, goran_b [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (goran_b[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Studien har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Swedish Foundations’ Starting Grant, StemTherapy, Berta Kamprads Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Stefan Paulsson Cancerfond, Mats Paulssons stiftelse, ALF-medel samt EU:s ramprogram för forskning och innnovation - Horizon 2020. Cristian Bellodi är Ragnar Söderberg-forskare 2014 och innehar Cancerfondens Young Investigator Award (2015).

 

Åsa Hansdotter

bild på göran jönsson och cristian bellodi
Göran Jönsson och Cristian Bellodi. Foto: Åsa Hansdotter

Publikation i Cell Reports

The X-Linked DDX3X RNA Helicase Dictates Translation Reprogramming and Metastasis in Melanoma”
Cell Reports 18 juni 2019, DOI:
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.05.069

Kortfakta om studien

Ämne: cancerforskning, melanom
Grundforskning
Tillämpad forskning
In vitro och In vivo  -  cellkultur och möss