Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny substans kan minska risken för komplikationer vid diabetes

Jan Nilsson och Filiz Serifler jobbar i ett labb foto Petra Olsson
Jan Nilssons forskargrupp har identifierat ett ämne som har visat sig stimulera kärlcellers reparationsförmåga och tillväxt. Filiz Serifler har bidragit som biomedicinsk analytiker. Foto: Petra Olsson

Det är vanligt att utveckla komplikationer i hjärta och kärl vid diabetes och en orsak till det är att kroppens förmåga att reparera och bilda kärl är nedsatt. Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny substans som visat sig stimulera kärlcellers reparationsförmåga och tillväxt.

Vid diabetes får kroppen försämrad förmåga att reparera de kärlskador som sjukdomen orsakar, vilket kan leda till komplikationer som hjärtinfarkt och stroke. En annan vanlig komplikation vid diabetes är kroniska sår i fötter och ben eftersom kroppens förmåga att bilda nya kärl är nedsatt.

Tidigare forskning har visat att proteinet osteopontin spelar en viktig roll vid sårläkning hos djur. Ett internationellt forskarlag med forskare i Kina och Sverige som har letts från Lunds universitet, har modifierat detta protein och skapat en ny substans som kallas FOL-026. En studie som nu publiceras i tidskriften Pharmacological Research, visar att FOL-026 stimulerar kärlcellers reparationsförmåga och tillväxten av nya kärl.

 

Vi tycker att det här är spännande resultat som kan få särskild betydelse för personer med diabetes

 

Kan få betydelse vid diabetes

Forskarna såg att tillväxten ökade för de mänskliga kärlceller som utsattes för substansen. Deras studier på möss visade att FOL-026 stimulerade tillväxten av nya kärl och att substansen band till en receptor som den mänskliga kroppen normalt sett använder sig av för att bilda och reparera kärl.
 
– Vi tycker att det här är spännande resultat som kan få särskild betydelse för personer med diabetes. En försämrad förmåga att reparera skadade kärl ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, som är vanliga komplikationer vid diabetes. Vår förhoppning är att vi ska kunna utveckla ett läkemedel som kan minska risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke vid diabetes, säger Jan Nilsson, seniorprofessor i experimentell hjärt- och kärlforskning vid Lunds universitets diabetescentrum, som har lett studien.

Samarbetar med företag

I nästa steg ska forskarna studera hur substansen påverkar insulinfrisättningen och blodsockernivåer hos möss med diabetes. Forskarnas långsiktiga målsättning är att utveckla ett läkemedel för personer med diabetes som kan sänka blodsockret och stimulera insulinfrisättning, samtidigt som det skyddar kroppen mot komplikationer i hjärta och kärl. Forskningssamarbetet sker i nära samarbete mellan Lunds universitets diabetescentrum och företaget Coegin Pharma i Lund.
 
– Detta är ett bra exempel på vad vi kan åstadkomma genom att samarbeta med läkemedelsföretag. Samarbeten med företag förbättrar förutsättningarna för att experimentell grundforskning ska kunna utvecklas till nya behandlingar som når hela vägen fram till patienterna, säger Jan Nilsson, som även är vetenskaplig rådgivare åt Coegin Pharma.
 

Publikation

Identification of an osteopontin-derived peptide that binds neuropilin-1 and activates vascular repair responses and angiogenesis
Pharmacological Research, juli 2024

Kort fakta om studien
Ämne: Angiogenes, osetopontin, åderförfettning
Studiedesign: grundforskning // peer-reviewgranskad tidskrift // kvantitativ, forskarinitierad studie i samverkan med företag // in vitro // in vivo

Finansiering
Novo Nordisk Foundation, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, Coegin Pharma,  Vinnova, National Natural Science Foundation of China, Shanghai Sailing Program. Studien har utförts inom ramen för LUDC-IRC, ett forskningssamarbete som stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Intressedeklaration
Jan Nilsson och Anna Hultgårdh vid Lunds universitet utför konsultuppdrag åt Coegin Pharma inom bland annat rådgivning. Jan Nilsson och Anna Hultgårdh är upphovsmän av ett patent som ägs av Coegin Pharma och Anna Hultgårdh har ansökt om patent för en upptäckt åt Coegin Pharma.

Jan Nilsson porträtt foto Petra Olsson

Kontakt

Jan Nilsson, seniorprofessor i experimentell hjärt- och kärlforskning vid Lunds universitet
Tel:+46 733 391 230jan [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (, jan[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Profil i forskningsportalen