Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny samtalsguide kan ge hjälp i mötet med covid-19-patienter

Carl Johan Fürst, seniorprofessor i palliativ medicin vid Lunds universitet och Region Skåne. Foto: Christopher Hunt
Carl Johan Fürst, seniorprofessor i palliativ medicin vid Lunds universitet och Region Skåne. Foto: Christopher Hunt

En tidigare okänd sjukdom med snabb spridning väcker många frågor. Inte minst om den kan vara dödlig. Palliativt Utvecklingscentrum i Skåne har tagit fram en samtalsguide att använda i kontakten med personer som söker vård för eller vårdas för covid-19.

Den nya guiden för samtal kring covid-19 har en amerikansk förlaga och har funnits i ungefär en vecka. Den finns på centrumets webbplats och kan användas utan handledning.

Den lyfter frågor som kan uppkomma från personer som söker vård för eller som vårdas för covid-19. Även frågor som kan komma från anhöriga ingår. Några exempel:

  • ”Behöver jag ta farväl nu?”
  • ”Hur kan ni bara stänga av respiratorn när hans liv hänger på den?”
  • ”Varför vill ni inte lägga in mig?”

Guiden innehåller dessutom en del som är särskilt inriktad på hur medarbetare i vården kan stödja sig själva när de är oroliga för vad som ska hända. Reaktionerna är hittills positiva med stor uppskattning inom hälso- och sjukvården både i Skåne och i andra regioner.

– Förutom att vara en direkt och konkret hjälp i den enskilda situationen hoppas vi att guiden kan bli något mer. Att den kan ge upphov till reflektion och diskussioner bland medarbetare kring både bemötande och egen oro, förklarar Carl Johan Fürst, professor vid Palliativt  Utvecklingscentrum.

Att covid-19 är en relativt ny sjukdom som slår hårt mot hela samhället för med sig särskilda utmaningar. Allt är ännu inte känt om sjukdomen, och en del kan bli mycket oroliga för sin hälsa och sitt liv även vid mildare symptom, berättar Carl Johan Fürst.

Svaren i guiden är exempel och förslag som behöver anpassas till situationen. De är korta och koncisa.

– Korta svar och inte långa utläggningar funkar bäst i många situationer, eftersom det kan vara svårt att direkt avgöra vad en fråga bottnar i. Stannar man upp och lyssnar ges patienten utrymme att uttrycka underliggande tankar och ställa följdfrågor, förklarar Carl Johan Fürst.

Det finns tankar på att utveckla guiden ytterligare med stöd till äldreboenden och andra situationer utanför sjukhus och vårdcentraler där den kan göra nytta.

Vägledningen ingår i utbildningsupplägget ”Det nödvändiga samtalet” som Palliativt Utvecklingscentrum startade för några år sedan.

Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds universitet och Region Skåne. Uppdraget omfattar forskning, utveckling och utbildning av både den allmänna och specialiserade palliativa vården.