Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Narrativ medicin bidrar till bättre möten mellan vårdande och vårdad

rita charon. foto.
Rita Charon, professor, läkare och ledare för Columbia Narrative Medicine vid Columbia University, promoveras till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten i maj 2023.

Narrativ medicin använder konst, musik och litteratur som verktyg för att förstå patienter. En av de främsta pionjärerna inom ämnet heter professor Rita Charon från Columbia University. I oktober höll hon Sandblom Prize Lecture.

Artikeln publicerades ursprungligen 29 september inför Rita Charons besök i Lund i samband med att hon höll Sandblom Prize Lecture "Creativity in Life: How Literature, Art, and Music Affect Illness and Health”. "

Vårdpersonal som fått utbildning i narrativ medicin är ofta bättre på att lyssna in, att förstå andras perspektiv. Det kan såklart handla om patienter och deras anhöriga, men också kollegor, förklarar Rita Charon, läkare, doktor, professor och ledare för Columbia Narrative Medicine vid Columbia University.
 
– Vårdpersonal som tränar sina färdigheter i narrativ medicin, lär sig mycket om berättelser och hur de fungerar, till exempel om hur det osagda i en patientberättelse ska ”höras” och förstås. Nyfikenheten och fokus blir inte enbart på själva sjukdomen utan också dess sammanhang. Vårdpersonalen lär dessutom känna sig själva, inte enbart som yrkesverksamma utan som människor. Narrativ medicin kan hjälpa oss i våra ansträngningar att nå social rättvisa och jämlikhet i vården, Säger Rita Charon.
 
Narrativ medicin är en relativt ny disciplin i skärningspunkten mellan humaniora, konst, klinisk praktik och hälsovetenskaper. Utgångspunkten är att konsten öppnar våra sinnen, gör oss nyfikna, närvarande och levande i vår omgivning.  

Jag hoppas kunna beskriva hur narrativ medicin utökar närvaron av kreativitet i kliniska världar och i livet för läkare och patienter som arbetar tillsammans.

– Utan konsten – och detta inkluderar alla kreativa och estetiska uttryck – har vi svårare att förstå kopplingen till andra och till oss själva. Konsten kan få ut oss ur våra hermetiskt förseglade små utrymmen och bidra till att faktiskt uppfatta vad som finns inom och utanför oss.
 
Professor Rita Charon har utvecklat banbrytande utbildningsprogram vid Columbia University inom området narrativ medicin. Principer och praxis syftar till att rusta vårdpersonal att bättre förstå sina patienters erfarenheter och perspektiv och därigenom kunna ge rättvis och effektiv vård. Narrativ medicin samarbetar med författare, konstnärer, forskare och vårdpersonal för att förbättra hälso- och sjukvården både ur patienters och vårdgivares perspektiv.

Personcentrerad, respektfull hälsovård

Det är just samarbetet mellan sjuksköterskor, socialarbetare, läkare, präster, akademiker – ja, alla som är intresserade av personcentrerad, respektfull hälsovård – som leder till ökad medvetenhet, klinisk effektivitet, samarbetsförmåga och kreativitet.
 
– Jag hoppas kunna beskriva hur narrativ medicin utökar närvaron av kreativitet i kliniska världar och i livet för läkare och patienter som arbetar tillsammans. Jag kommer att berätta några historier om patienter som har gynnats och om studenter och kliniker som har arbetat inom vårt område.
 
Enligt Rita Charon kan narrativa färdigheter leda till att vårdpersonal får med sig så mycket mer av ett möte med den vårdade. De lägger märke till gester, stämningar, känslor och väcker undran över vad patienten kan eller inte kan prata om.

– Relationen blir mer som ett samspel med patient och patientens familj. Patienter har mycket större frihet att prata om det som är viktigt för dem och mer benägna att fatta beslut.

Symbol för decennier långt partnerskap inom kreativitet, hälsa och hälsovård

Fördjupningen i relationen med enskilda patienter gör det möjligt för patienter att ställa frågor, prata om sina rädslor, skryta om underbara saker i sina liv, prata om beslut i sina liv. Eftersom läkaren eller sjuksköterskan blir kapabel att "läsa" patientens humör och oro, kan han eller hon lättare förstå vad patienten behöver eller vill ha – och gå med dem i sökandet efter lösningar.
 
– Utbildning i narrativ medicin sprider sig till många läkar- och sjuksköterskeutbildningar runt om i världen. Det är mer framträdande inom palliativ vård, onkologi och allmänmedicin men undervisas också inom oftalmologi, intensivvårdsmedicin och obstetrik och gynekologi. Forskare och kliniker från de nordiska länderna har gjort enorma konceptuella och patientnära bidrag till disciplinen. Sandblom-föreläsningen är en kraftfull symbol för Sveriges och USA:s decennier långa partnerskap inom kreativitet, hälsa och hälsovård.

Relaterat: Birgit Rausings Centrum för Medicinsk Humaniora