Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lundastudent på prestigefullt stipendieprogram

bild på glaciär vid Zermatt.
Under sin tid på Amgen Scholars Program vid ETH Zürich, fick lundstudenten Marina Peltonen också möjlighet att uppleva den fantastiska naturen. Här en glaciär vid Zermatt. Foto: Privat.

Marina Peltonen är en 24-årig lundastudent med ett brinnande intresse för forskning och vetenskap. Som en av totalt 20 europeiska studenter blev hon våren 2022 antagen till den prestigefulla forskarskolan Amgen Scholars Program vid ETH Zürich. Bakom forskarskolan står Harvard University i samarbete med Amgen, ett av världens största läkemedelsbolag inom bioteknik.

Till vardags studerar Marina parallellt till civilingenjör och till biomedicinare vid Lunds universitet. Det var av en slump som hon upptäckte hon stipendieprogrammet Amgen Scholars Program när hon letade efter olika möjligheter till utbytesstudier.
 
–­ Min första tanke var att jag aldrig skulle kunna bli antagen till en sådant prestigefullt stipendieprogram, men när jag djupdök i ansökan så kände jag bara; okej, vi ger det en chans. När jag såg att ETH Zürich var ett av värduniversiteten och erbjöd ett interdisciplinärt projekt, inom mina intresseområden som är nanovetenskap och biomedicin, blev jag ännu mer sporrad till att försöka, säger Marina Peltonen.
 
Amgen Scholars Program är ett prestigefullt stipendieprogram för kandidatstudenter inom medicin eller andra biovetenskaper. Stipendiet delas ut av Amgen Foundation i samarbete med Harvard University och låter studenter från hela världen delta i banbrytande forskningsmöjligheter vid institutioner i världsklass. 24 utbildnings- och forskningsinstitutionerna, några av de främsta över hela USA, Europa, Asien, Australien och Kanada är för närvarande värdar för stipendieprogrammet. Som studerande inom Europa har man möjlighet att ansöka till de europeiska värduniversiteten, och Marina Peltonen valde att göra sitt forskningsprojekt vid ETH Zürich i Schweiz.

bild på Marina Peltonen. foto.
Marina under en posterpresentation på ETH Zürich innan avresan till University of Cambridge. – Detta var ett perfekt tillfälle för att presentera min preliminära poster. Foto: Privat.

– Som stipendiat gjorde jag ett individuellt forskningsprojekt och fick möjlighet att träffa och arbeta med ledande forskare och doktorander inom mitt ämnesområde. Förutom att bedriva praktisk forskning deltog jag i föreläsningar och workshops som erbjuder både insikter i toppmodern forskning och möjlighet att lära sig färdigheter så som vetenskapligt skrivande, presentationsteknik och interkulturella färdigheter. I Schweiz deltog vi dessutom i en mängd olika sociala aktiviteter och fick möjlighet att resa runt i Schweiz helt gratis för att upptäcka landets kultur och natur. Avslutande höjdpunkt för programmet var det gemensamma symposiet för alla europeiska Amgen-stipendiater vid University of Cambridge där vi presenterade vår forskning och deltog i en rad olika aktiviteter

Vad handlade ditt forskningsprojekt handlade om?

– Det handlade om att bygga organ-on-a-chip plattformar med mikrofluidikchip för att kunna rekonstruera mänskliga vävnader och organ utanför kroppen med så kallade organoider, förenklade miniatyrer av ett organ producerat in vitro. Trots den snabba utvecklingen av organoidteknologier finns det stora begränsningar för att framgångsrikt återskapa funktion på mänsklig organnivå in vitro. Svårigheterna består i att bilda ett komplext kärlnätverk som möjliggör bland annat utbyte av syre och näringsämnen i organoiderna. Syftet med mitt arbete var att åstadkomma nybildning av blodkärl i organoiderna genom att låta blodkärl växa på ett mikrofluidikchip och sedan få dessa att fogas samman. Projekt liknande dessa kan i framtiden främja forskning inom sjukdomsmodellering, läkemedelsutveckling och personlig medicin.

bild på ett chip. foto.
Formen av chipen fås med replika av mönstren från en fotomask i kisel som framställs i renrum. Foto: Privat.

Marina berättar att hon i efterhand nästan inte kan förstå vilken otrolig upplevelse hon varit med om.

– Amgen Scholars Program levde verkligen upp till mina förväntningar. Inte nog med att vi fick göra ett eget forskningsprojekt, så fick vi även möjlighet att upptäcka den schweiziska kulturen och naturen.  Jag har mött vänner för livet och att bo och leva tillsammans under en sådan lång tid knyter verkligen starka band. Vi stipendiater har delat både glädje och tvivel med varandra, och har fått vara med om upplevelser som vi sent kommer att glömma.

Marina presenterar sitt projekt för de andra Amgen-delatagarna. Foto.
Marina presenterar sitt projekt för de andra Amgen-delatagarna. Foto: Privat.

Vad lärde du dig och vad tar du med dig?

bild från sammankomsten i Camebridge. foto.
Invigningen av sammankomsten för alla europastipendiater i Cambridge. Foto: Privat.

Som stipendiat fick jag värdefull träning i diverse forskningsmetoder och tekniker som man kanske inte annars lär sig under sin grundutbildning. Under vistelsen fick jag öva på att självständigt bedriva forskning och lära mig att ta ansvar för en del av planeringen till praktiskt utförande, såklart med stöd från min handledare. Förutom nya kunskaper och färdigheter, så tar jag med mig alla nya vänner och kontakter som jag fått lära känna. Nu känner jag mig ännu mer taggad på att doktorera i framtiden.

Marina Peltonen kan inte nog understryka hur mycket upplevelsen har betytt för henne som hon menar har bidragit positivt till hennes personliga utveckling och även mer angelägen om att få kommunicera forskning.

– Även om man kanske inte är intresserad av att doktorera så erbjuder stipendiet också värdefulla insikter i läkemedelsindustrin. Under vårt symposium i Cambridge fick vi lära oss mer om alternativa karriärvägar. Så även om man inte är hundra procent säker på att man vill doktorera så tror jag att man kan få en bra inblick i vad man kan göra i framtiden.

Ett speciellt minne

Ett speciellt minne som Marina tar med sig är när de besökte berget Matterhorn, eller som många kallar det: ”Toblerone-berget”, och fick skåda de glaciärerna längre upp i bergskedjan.

tobleroneberget. foto.
”Toblerone-berget” Matterhorn. Foto: Privat.

– På grund av klimatförändringarna har glaciärisen på kort tid minskat drastiskt, vilket verkligen belyser vikten av forskning och utveckling för att tackla framtidens problem. Kanske kommer jag inte kunna lösa klimatfrågan, men upplevelsen var en påminnelse för mig att fortsätta vara nyfiken och engagera mig i frågor som spelar roll för framtiden. Amgen Scholars Program är också en interkulturell upplevelse för att påminna om vikten av samarbete över landsgränserna och hur viktig den är för att verka för en bättre framtid för alla.

Har du tips till andra som vill söka detta eller liknande stipendier?

– Mitt bästa tips är att ta chansen! Jag vet att alla säger detta, men liknande ansökningsprocesser gäller även för när man söker sin fortsättningsutbildning eller andra positioner inom akademin. Om man inte blir antagen så har man i alla fall lärt sig något på vägen och delar av den omfattande ansökan som man finslipade på kan användas vid andra sammanhang.
 
Under vårterminen 2023 kommer Marina Peltonen att åka tillbaka till ETH Zürich för att fortsätta med ett nytt forskningsprojekt inom samma område som en del av hennes kandidatuppsats.

– Genom denna otroliga upplevelse har jag etablerat värdefulla kontakter som nu gjort att jag kan komma tillbaka till Schweiz och konstruera ett eget forskningsprojekt inom ramen för mitt kandidatarbete. Detta ser jag mycket fram emot! Den här möjligheten hade jag nog aldrig fått om jag inte hade vågat skicka in min ansökan till Amgen Scholars Program.

Marina Peltonen

Namn: Marina Peltonen

Gör: Student

Läser till: Civilingenjör i teknisk nanovetenskap på LTH samt kandidatprogrammet i biomedicin vid Lunds universitet

Ser: Gärna dokumentärer och sci-fi

Vill: Doktorera för att som småningom kunna leda min egen forskningsgrupp

Möjligheter till Amgen stipendieprogram finns inom ramen för Biomedicinprogrammet.
Länk till information om utbytesstudier på Biomedicinprogrammet

Länk till övrig information om möjligheter att studera utomlands